Nettsider med emneord «randomisert-kontrollert studie»

Illustrasjonsfoto av lærer som hjelper elev med Ipad
Publisert 11. mars 2020 14:03

Språk-appen Kaptein Morf har en positiv effekt på norske elevers ordforrådsutvikling, lese- og staveferdigheter.