Nettsider med emneord «studieutvalg»

Publisert 12. nov. 2020 10:51

Her finner du frist for innsending av saker, møtedatoer og referater fra møter i UV-fakultetets studieutvalg.

Publisert 26. sep. 2019 12:25

Her finner du frist for innsending av saker, møtedatoer og referater fra møter i UV-fakultetets studieutvalg.

Møtene finner normalt sted mandag 12.15-15 på fakultetsstyrerommet (rom 265 Helga Engs hus)

Publisert 8. okt. 2018 15:16

Her finner du frist for innsending av saker, møtedatoer og referater fra møter i UV-fakultetets studieutvalg.

Publisert 20. nov. 2017 09:01

Her finner du frist for innsending av saker, møtedatoer og referater fra møter i UV-fakultetets studieutvalg.

Publisert 25. nov. 2016 09:14

Her finner du frist for innsending av saker, møtedatoer og referater fra møter i UV-fakultetets studieutvalg.

Publisert 14. jan. 2016 14:48

Her finner du frist for innsending av saker, møtedatoer og referater fra møter i UV-fakultetets studieutvalg.

Publisert 14. nov. 2012 10:40

Her finner du møteplan, enhetenes frister for innsending samt referater for studieutvalget ved UV 2013