Nettsider med emneord «ulikhet»

Henrik Daae Zachrisson snakker på en scene. Foto
Publisert 5. nov. 2021 12:43

– Alle barn bør automatisk få tildelt plass i en barnehage slik at foreldrene slipper å søke. Og den bør være gratis, sier forsker Henrik Daae Zachrisson. Ordfører Marianne Borgen i Oslo kommune er enig.

Alle innlederne. Foto
Publisert 5. okt. 2021 16:19

Skolen og barnehagen blir sett på som sentrale i å utjevne og motvirke ulikhet og utenforskap, i å gi barn et likeverdig grunnlag for å delta i samfunnet. Hvor realistisk er det? Hvilke råd kan utdanningsforskere gi til praktikere og politikere?