Personer med emneord «undervisning»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kaja Granum Skarpaas Skarpaas, Kaja Granum Stipendiat +47 97795066 k.g.skarpaas@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Yrkesretting, FYR, Yrkesfaglig engelskundervisning, Fagdidaktikk, skole, læring, undervisning
Bilde av Andreas Lund Lund, Andreas Professor andreas.lund@ils.uio.no Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning
Bilde av Eli Lejonberg Lejonberg, Eli Førsteamanuensis +47 95135771 eli.lejonberg@ils.uio.no Veiledning og mentoring (VEIL), Veiledning, Profesjonslæring, Profesjonsutdanning, Profesjonskunnskap, Partnerskap, Undervisning, Skoleutvikling, Mentoring
Bilde av Gøril Brataas Brataas, Gøril Stipendiat +47 95186788 goril.brataas@ils.uio.no Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Lærerutdanningsforskning, Veiledning, Fagdidaktikk, Undervisning, Klasseromsforskning, Praksis
Bilde av Kirsten Sivesind Sivesind, Kirsten Førsteamanuensis +47 22857609 +47 47331522 kirsten.sivesind@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningsreformer, Organisering og styring av utddanning, Sammenliknende utdanningspolitikk, Læreplanstudier, Undervisning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Bilde av Anna Therese Steen-Utheim Steen-Utheim, Anna Therese Førsteamanuensis +47 46410130 a.t.steen-utheim@iped.uio.no Pedagogikk, Undervisning, Digitalisering, Høyere utdanning
Bilde av Julie Casoli Uvsløkk Uvsløkk, Julie Casoli Stipendiat +47 45288839 j.c.uvslokk@ils.uio.no Engelsk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk, Fremmedspråkdidaktikk, Fransk fagdidaktikk, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Skole, Undervisning, Interkulturell kompetanse