Nettsider med emneord «utdanning»

Alle innlederne. Foto
Publisert 5. okt. 2021 16:19

Skolen og barnehagen blir sett på som sentrale i å utjevne og motvirke ulikhet og utenforskap, i å gi barn et likeverdig grunnlag for å delta i samfunnet. Hvor realistisk er det? Hvilke råd kan utdanningsforskere gi til praktikere og politikere?

Fire barneskoleelever samarbeider om en oppgave med blyant og papir ved et bord.
Publisert 29. juni 2022 12:14

Med Fagfornyelsen i 2020 skulle verdiene i skolens formålsparagraf løftes tydeligere inn i læreplanen for fagene. Men solidaritet og nestekjærlighet havner i skyggen, ifølge ny rapport.

Eldre kinesisk mann som smiler. Foto.
Publisert 2. sep. 2021 11:59

Hva gjør en kinesisk gutt til mann? Og hva gjør en kinesisk jente til kvinne? Og hvordan kan det ha seg at to vidt forskjellige mennesker kan leve vel så gode samliv som to like?

Illustrasjonsbilde av en person som tenker
Publisert 30. okt. 2020 08:35

Hva innebærer kritisk tenkning og hvorfor er det viktig at vi jobber med det i skolen? Vi i FIKS ønsker velkommen til webinar om kritisk lesing og tenkning mandag 30. november! 

Lærere med ulike planleggingsverktøy: klokke, bøker, digitale verktøy osv.
Publisert 25. jan. 2021 11:29

Er periodeorganisering i ferd med å bli den nye normalen i norsk skole? Hva er begrunnelsen for å organisere opplæringen i perioder - og hva er mulige gevinster og utfordringer? 15. februar 2021 ønsker vi i FIKS velkommen til webinar om periodeplanlegging og organisering av tid på skolen!

Elever som sitter ved pulter i rekke, lærer som snakker med dem. Fotot
Publisert 3. des. 2018 12:41

Fremtidens skole skal ruste elevene til å møte utfordringer de vil få både i arbeidslivet og i livet generelt. Undervisningen skal i større grad reflektere behovet for nye kompetanser. Elevene skal få rom til å gå i dybden på fagene samtidig som deres faglige forståelse styrkes.

Bildet kan inneholde: panne, kinn, se, hånd, væpne.
Publisert 14. mars 2022 18:37

Gjesteforelesning med Hartmut Rosa om danningens (Bildung) rolle i det akselererende samfunnet.

Illustrasjon av en pc
Publisert 8. apr. 2022 08:43

Her finner du opptak fra alle våre tidligere webinarer.