Nettsider med emneord «validitet»

skulptur av tenkende person
Publisert 5. mai 2022 11:11

I dette seminar skal Tone Kvernbekk snakke om konstruktvaliditet fra et vitenskapsteoretisk/filosofisk perspektiv. LEA medlem skal også diskutere spørsmål om dette knyttet til det arbeidet de driver med.