Nettsider med emneord «videoforskning»

Gøril Brataas
Publisert 31. juli 2020 09:33

Etter ti år som norsk- og spansklærer i videregående skole valgte Gøril Brataas å gå over til lærerutdanning og forskning. Nå vil hun bidra til at elever mestrer norskfaget bedre.

Personer med mobiltelefon
Publisert 7. mai 2020 16:33

Opptaks-appen VIVA skal med nye midlar bli betre integrert med læringsplattforma Canvas. Målet er å gjere det enklare for studentar å knyte kunnskap og erfaringar fra praksis til læringsprosessane på campus

Kvinne skriver engelske ord på tavle
Publisert 6. mars 2020 11:27

Språkforskere har undersøkt hvor mye engelsk og norsk det snakkes i engelsktimer på ungdomstrinnet – og hvor mye norsk det er behov for.

Jente som leser bok
Publisert 27. nov. 2019 11:31

Det er problematisk hvis skjønnlitteraturen blir redusert til et verktøy for å oppnå andre læringsmål, argumenterer forsker.