Boklansering: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge

Velkommen til lansering av boka "Tjue år med TIMSS og PISA i Norge. Trender og nye analyser".

Dette er en antologi (med fri tilgang) utgitt av Universitetsforlaget. Boka presenterer nye analyser av data fra undersøkelsene. Forfatterne har i sine bidrag løftet blikket for å finne svar på spørsmål som går utover et enkelt datasett eller undersøkelse.

Boka gis ut av Universitetsforlaget, og er redigert av Julius Kristjan Björnsson og Rolf Vegar Olsen.

Program

10.00-10.15 Kaffe og velkomst
10.15-11.15

Presentasjoner fra boka:

  • Julius K. Bjørnsson. Innledning med oversikt over bokens formal og innhold.
  • Hege Kaarstein og Trude Nilsen. Norske elevers motivasjon for naturfag gjennom 20 år.
  • Fredrik Jensen, Sonja Mork og Marit Kjærnsli. En sammenlikning av naturfagskompetanse i PISA-rammeverket  2015 og den norske læreplanen.
  • Trude Nilsen og Sigrid Blömeke. Lærerkvalitet, undervisningskvalitet, -kvantitet og prestasjon.
  • Rolf Vegar Olsen. Muligheter og utfordringer med storskalaundersøkelser for å måle utvikling over tid.
11.15-11.30 Kirsti Klette. Kommentarer til boken
   11.30-12.00    Spørsmål og kommentarer   

Det blir servert kaffe.

Published Oct. 18, 2018 3:45 PM - Last modified Oct. 18, 2018 3:45 PM