Øystein Andresen

Higher Executive Officer - Centre for Educational Measurement
Image of Øystein Andresen
Norwegian version of this page
Phone +47-22850226
Username
Visiting address Gaustadalléen 30D None 0373 OSLO
Postal address Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO

Tasks performed

  • Research communication
  • Assist international visitors

Background

MA in Western European history from University of Kassel, Germany. Previous work experience from the Norwegian Mission to the United Nations in Vienna, the Norwegian-German Chamber of Commerce and the Norwegian Ministry of Labor.

President of YATA Norway from 2014 to 2015.

Tags: Communication, Web, Social media

Publications

Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine; Smestad, Trine & Andresen, Øystein Næss (2017). Tre elever i hver klasse kan ikke pluss og minus . Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.

Andresen, Ø., Rødal, A. & Vartun, M. (2017). Er skoleelever tilpasningsdyktige nok?. Forskning.no, http://forskning.no/2017/03/hvordan-elever-takler-ny-informasjon/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-oslo

Andresen, Ø. (2016). – Bruk ressurser på oppfølging av nye lærere. Forskning.no, http://forskning.no/pedagogiske-fag-skole-og-utdanning/2016/04/bruk-ressurser-pa-oppfolging-av-nye-laerere

Rødal, A., Nielsen,S.R. & Andresen, Ø. (2015). Under 10 prosent bruker datamaskin på skolen daglig. Forskning.no, http://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning-informasjonsteknologi/2015/12/under-10-prosent-bruker-datamaskin

Published Oct. 14, 2014 4:25 PM - Last modified June 25, 2018 1:49 PM