English version of this page

Assessment in Medical Education: Using exam data and psychometric models to foster assessment practice

Dette prosjektet jobber for å forbedre eksamenssystemet på medisinstudiet. (Bilde: Colourbox)

Om prosjektet

I samarbeid med Det medisinske fakultet undersøker CEMO karaktersystemet på medisinstudiet. Prosjektet har som hovedmål å fremme og forbedre eksisterende eksamens- og testpraksis, og til slutt tilby målingsmetoder som også kan gjelde for andre områder i høyere utdanning. Forskningen har et anvendt fokus, men har sitt grunnlag fra pedagogiske malinger.

Bakgrunn

Prosjektet startet i mars 2015 og Haakon Thorbergsen Haakstad ble med i prosjektet som stipendiat i november 2017. Hovedmålet har vært å etablere rutiner for å overvåke - og fremme - kvaliteten på de mest avgjørende eksamenene ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Vi nærmer oss forskningsspørsmål knyttet til kriterie-referert testing, testutlikning, klassifisering og målepresisjon, og bruk av psykometriske modeller i småskalascenarier.

Delprosjekt

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Det medisinske fakultet og CEMO.

Samarbeid

Helsevitenskapelig utdanningssenter.

 

 

Publisert 5. apr. 2018 14:29 - Sist endret 26. apr. 2021 13:10