English version of this page

Effects of Model Specification in Subscale Score Estimation in International Large Scale Assessments (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Hvor godt kan vi estimere resultater på overordnet og mer spesifikt nivå i internasjonale storskala vurderinger? (Bilde: Colourbox)

Om prosjektet

Internasjonale skoleundersøkelser utgjør et nyttig verktøy for å overvåke prestasjoner og fremgang i de landene som deltar. Imidlertid har de fleste metodene som for tiden brukes til å måle resultatene, blitt laget under forutsetningen om at de er universelt anvendelige. Det vil si at disse tilnærmingene antar at "en størrelse passer alle."

Disse skåremetodene kan imidlertid være følsomme overfor mangfold i deltakerlandene. Derfor har dette prosjektet til hensikt å evaluere den interaktive effekten av test- og modellspesifisering på prosessen med å estimere både generelle og mer spesifikke populasjonsresultater når ulike populasjoner blir testet. Dette vil være avgjørende for å vite hvor godt det nåværende skåresystemet fungerer i ulike populasjoner, og til slutt gi forslag til hvordan de kan bli bedre.

Bakgrunn

Dette prosjektet hører hjemme hos  Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO). Det varer fra november 2016 til november 2020 og består av en serie simuleringsstudier og to virkelige dataeksempler, som vil differensieres av deres kompleksitet i prøvetakingsdesign.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (prosjektnummer: 255246).

Samarbeid

Foreldreprosjekt: Embracing Heterogeneity in International Surveys: Optimal Test Design and Parameter Estimation

 

Publisert 7. mai 2018 10:47 - Sist endret 26. apr. 2021 08:35

Kontakt

Prosjektleder

Kondwani Kajera Mughogho