English version of this page

Forskning på- og utvikling av karaktersettingspraksiser på eksamineringer av bachelorstudenter i medisin (ph.d.-prosjekt)

Dette prosjektet ser på stabiliteten og presisjonen til eksisterende karaktersettingsmetoder for medisinstudenter på bachelor-nivå. (Illustrasjon: Haakon T. Haakstad)

Om prosjektet

Hensikten med prosjektet er å gjøre forskning på reliabiliteten og validiteten til eksisterende karaktersettingspraksiser som følger eksaminering av medisinstudenter på bachelor-nivå. Prosjektet er opprettet som følger- og motivert av den generelle bevegelsen mot digitalisering av eksamen på medisinsk fakultet. Digitalisering medfører en voldsom ekspansjon av de potensielle oppgaveformene som kan administreres til studenter som en del av eksamen. Videre innføres også nye ikke-digitale eksamensformer som «OSCE» (Objective Structured Clinical Examinations). Mens disse nye vurderingsformene er ansett som potensielt svært nyttige og informative for i å evaluere studenters ferdigheter, er det et behov for å gjøre forskning som kan bidra til å forsikre at den endelige karakterevalueringen som følger test-administrasjon er pålitelig (reliabel) og troverdig (valid).

Mål

Formålet med prosjektet er å evaluere reliabiliteten og validiteten til eksisterende karaktersettings-praksis av eksisterende eksamineringsmetoder, og å utforske metoder som potensielt kan bidra til å forbedre disse.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Det medisinske fakultet og CEMO.

Samarbeid

Det medisinske fakultet.

Utstyr

 

 

Publisert 19. apr. 2018 14:25 - Sist endret 7. okt. 2021 13:38