Deltakere i Forskning på- og utvikling av karaktersettingspraksiser på eksamineringer av bachelorstudenter i medisin (ph.d.-prosjekt)

Navn Telefon E-post Emneord
Haakon Eidem Haakstad Stipendiat +47 22844481 h.e.haakstad@cemo.uio.no
Stefan Schauber Førsteamanuensis +47 22850225 stefan.schauber@medisin.uio.no
Per Grøttum Professor +47 22852457 +47 92023009 (mob) per@medisin.uio.no E-læring, Føtal biometri, Digital eksamen, Pedagogikk