Deltakere i Forskning på- og utvikling av karaktersettingspraksiser på eksamineringer av bachelorstudenter i medisin (ph.d.-prosjekt)