English version of this page

Inequalities in educational outcomes and the policy implications in Ethiopia (IEOPIE) (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Bildet kan inneholde: Himmel, Silhouette.

Prosjektets mål er å skaffe policy-relevant kunnskap om skjevheter i prestasjoner og tilgangen til høyere utdanning i Etiopia. Bilde: Colourbox

Om prosjektet

Regionale ulikheter og kjønnsforskjeller i utdanningsresultater ses i sammenheng med utdannelsesmuligheter og sosioøkonomiske begrensende faktorer. Overgangen gjennom ulike stadier av høyere utdanning i Etiopia (dvs. videregående skole, forberedende program, universitet) studeres med særlig vekt på virkningen av kvotering på innskrivnings- og opptakskravmønstre. Kvotering er politiske tiltak hvis hensikt er å øke tilgangen for underrepresenterte befolkningsgrupper og skape likere muligheter i høyere utdanning. Hovedspørsmålene dreier seg om eksisterende skjevheters størrelse og type, og effektiviteten av kvotering med hensyn til å skape eller etablere like muligheter.

Finansiering

Prosjektet finansieres av kvotesystemet og CEMO.

Samarbeid

Ethiopian Ministry of education (ekstern lenke)

Ethiopian National Educational Assessment and Examination Agency (ekstern lenke)

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

Publisert 16. mars 2018 13:11 - Sist endret 18. jan. 2022 15:02