English version of this page

Longitudinal Measurement Invariance: From between to within comparisons (ph.d.-prosjekt)

Bør det være noe forskjell på å måle størrelsen på et egg, en høne eller en kylling, så lenge samme måleenheten brukes på en standardisert mate? Bilde: Colourbox

Om prosjektet

Basert på sunn fornuft kan målinger sammenlignes hvis det samme instrumentet brukes til å utføre målingene. Den implisitte antagelsen som er gjort her, er at måleinstrumentet forblir uendret under forskjellige forhold. Så det bør ikke bety noe om man måler høyden på et egg, en høne eller en kylling, så lenge samme linjalen brukes på en standardisert måte.

De nåværende prosedyrene for å se på slike målinger er basert på situasjoner der det gjøres sammenligninger mellom personer som tilhører ulike grupper i befolkningen. I en longitudinell sammenheng fokuseres de ikke lenger på å sammenligne mellom personer, men i stedet på å sammenligne blant personene selv, ved å bruke gjentatte målinger samlet inn på forskjellige tidspunkt.

Bakgrunn

Prosjektet løper fra november 2017 til oktober 2021.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet er et datterprosjekt av Latent Variable Mixture models to track Longitudinal Differentiation Patterns.

Publisert 23. mars 2018 12:00 - Sist endret 7. okt. 2021 13:39