English version of this page

Null Baseline Modeling Approaches with Applications in International Large-Scale Educational Assessments (PhD project)

Grunnlinjesammenligninger starter fra "null": viser overgang egg til kylling

Grunnlinjesammenlikninger starter fra "null". Bilde: Colourbox

Om prosjektet

For å gi mening med sammenligninger er det nødvendig med en meningsfull grunnlinje. Dette prinsippet gjelder også i modelleringspraksis. En hyppig forekommende baseline leveres av såkalte null-modeller. Slike nullmodeller kan spesifiseres på mange måter, men en karakterisering der alle observerte variabler antas å være ukorrelerte ser ut til å ha tatt av som standard. I dette prosjektet fokuserer vi på to ulike anvendelser av en slik nullmodell.

A1: Model fit evaluation with the Comparative Fit Index (CFI)

A2: Characterization of random responders in the TIMSS 2015 student questionnaire

For mer informasjon om dette phd-prosjektet, se prosjektets engelske side.

Bakgrunn

Prosjektet løper fra november 2017 til mai 2022.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet er et datterprosjekt av Latent Variable Mixture models to track Longitudinal Differentiation Patterns.

Publisert 23. mars 2018 12:00 - Sist endret 4. nov. 2021 14:09

Kontakt

Prosjektleder

Saskia van Laar