English version of this page

Prinsipper og praksis for å syntetisere forskningsbevis fra komplekse undersøkelsesdata (ph.d.-prosjekt)

Doktorgradsprosjektene tar sikte på å undersøke replikerbarheten og generaliserbarheten av funn i pedagogisk forskning, og nøyaktigheten av delt, analysere, metaanalysere (SAM) tilnærming for å oppsummere bevis på estimerte parametere ved hjelp av data fra komplekse undersøkelser.

Bildet kan inneholde: rektangel, font, teknologi, datamaskin, visningsenhet.

Illustrasjonsfoto, Unsplash.

Om prosjektet

Individuell deltakerdata metaanalyse kan brukes til å syntetisere informasjonen fra nasjonale og internasjonale pedagogiske vurderinger. Tilnærmingen kan overvinne vanskelighetene i metaanalysen av komplekse undersøkelsesdata og gi resultater som kan informere evidensbasert praksis, for eksempel et samlet estimat av behandlingseffekter på tvers av studier og hvordan behandlingseffekten blir modifisert av studienivåegenskaper.

For mer informasjon, gå til den engelske prosjektsiden

 

 

 

Publisert 28. mai 2021 12:49 - Sist endret 28. mai 2021 12:51

Deltakere

  • Diego Gonzalez Campos
  • Ronny Scherer
  • Mike Cheung
Detaljert oversikt over deltakere