English version of this page

PARTICLES: Profiling And Researching TIMSS by Introducing a Curriculum Lens on Eight-grade Science (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Bildet kan inneholde: Juletre, Tekst.

“Der en psykometriker prøver et godt utvalg oppgaver fra et univers av mulige temaer innen naturfaget, vil en naturfagdidakter eller lærer heller se at hver enkelt oppgave er et univers i seg selv." (Rolf V. Olsen, professor at CEMO). Illustrasjon: Colourbox

Om prosjektet

Prosjektet undersøker det faglige innholdet i naturfagstesten i den internasjonale storskalaundersøkelsen Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Tidligere forskning har hovedsakelig sett på skårdata for naturfaget i sin helhet, eller i beste fall på generelle naturfagsdomener som biologi, kjemi, og så videre. Dette prosjektet dykker dypere og ser på temaene innenfor domenene. Vanskelighetsgraden og dekningen av disse temaene analyseres med såkalte forklarende item response modeller, og forholdet mellom dekningen av temaene i undervisningen og prestasjoner undersøkes.

Mer om dette prosjektet kan du lese på de engelske sidene.

Bakgrunn

Muligheter for læring er et kjerneprinsipp i prøver som er ment å samsvare med læreplanen. Men lærere varierer på tvers av land og skoler i hva de har dekket i løpet av et skoleår. Dette gir en mulighet for å undersøke variasjonen i temadekningen og til hvilken grad den påvirker prestasjoner.

Prosjektet er aktivt mellom oktober 2014 og oktober 2018.

Finansiering

Prosjektet finansieres direkte av CEMO.

Emneord: TIMSS
Publisert 17. nov. 2017 10:33 - Sist endret 22. sep. 2022 10:53