English version of this page

Prosess Dataanalyse i problemløsende oppgaver (ph.d.-prosjekt)

Dette prosjektet fokuserer på analyse av prosessdata inkludert hele den interaktive prosessen mellom mennesker og datamaskin. Vi tar sikte på å undersøke hvordan testtakere løser problemer og hva deres problemløsende ferdigheter er.

Illustrasjonsbildeav et forstørrelsesglass og ordet analyse.

Illustrasjon: Colourbox.

Om prosjektet

Prosjektet bruker prosessdataene fra internasjonale store vurderinger som PISA (the Program for International Student Assessment) og PIAAC (the Program for the International Assessment of Adult Competencies). Vi bruker nettverksanalyse og noen maskinlæringsalgoritmer for å identifisere forskjellige løsningsmønstre av prøvetakerne og undersøke deres ferdigheter til å løse problemer.

 

For mer informasjon om dette ph.d-prosjektet, vennligst gå til den engelske siden.

 

 

Publisert 19. mai 2021 10:20 - Sist endret 19. mai 2021 10:24