English version of this page

School leadership as a lever of learning (ph.d-prosjekt)

Om prosjektet

Se ph.d-prosjektets engelske sider for mer informasjon.

Finansiering

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skodowska-Curie tilskuddsavtale nr. 765400.

 

 

 

 

Publisert 28. apr. 2021 09:16 - Sist endret 22. sep. 2022 10:52