English version of this page

CEMO drar til sjøs

Sammen med metodeeksperter fra Tyskland, Finland og Norge var store deler av Centre for Educational Measurement nylig på seminar langt til havs. Seminaret skulle bidra til videre samarbeid innen metode og analyse.

Hvordan skal samarbeidet mellom forskergruppene utvikles? Fra venstre Julius Kristjan Björnsson (EKVA), Olaf Köller (IPN), Arto Ahonen (FIER) og Johan Braeken (CEMO). Foto: Rolf Vegar Olsen

I 2015 inngikk CEMO en intensjonsavtale med Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (Leibniz Institute for Science and Mathematics Education) (ekstern lenke) ved Universitetet i Kiel – eller IPN som de er mest kjent som. CEMO og IPN har sterke felles interesser og tematiske koplinger i forskningsporteføljene. Avtalen skal bidra til felles prosjekter, og utveksle gjesteforskere og PhD-kandidater.

Fra 31. januar til 2. februar fulgte CEMO og IPN opp denne intensjonsavtalen med et seminar på Oslo-Kiel-ferja. Båtturen sørover ble brukt på et internt seminar med forskergruppen Enhet for kvantitative analyser (EKVA) hos Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samt tre gjester fra Finnish Institute for Educational Research (FIER) (ekstern lenke) ved Jyväskylä universitet. FIER har blant annet det nasjonale ansvaret for de internasjonale undersøkelsene i Finland.

I Kiel kom en stor gruppe forskere fra IPN om bord. IPN har faglig ekspertise spesielt innen matematikk- og naturfagdidaktisk forskning. Instituttet har også en svært sterk gruppe forskere innen psykometri. Turen nordover Skagerrak rapporteres som produktiv, med mulige framtidige samarbeid som resultat.

Hvor ligger framtida i metode?

Gitt at nesten 40 eksperter med fremragende metodekompetanse var samlet på samme sted, kom gruppene fort i snakk om den videre utviklingen for forskningsfeltet. Professor hos CEMO, Rolf Vegar Olsen, deltok på seminaret og forteller at det var gode og fruktbare diskusjoner:

– Hvor er vi om 20 år og hvordan kan et norsk-tysk-finsk nettverk bidra til å styrke forskningen på feltet ytterligere?

– Vi ble blant annet enige om at ny teknologi gir et avgjørende bidrag til å drive feltet videre. Gjennom kraftig forbedret regnekraft vil det bli mulig å kjøre mer komplekse modeller, og framveksten av «big data» vil gi analytisk informasjon om læringsprosesser og ikke bare produkter. Vi så også et stort potensial i å utvikle innovative verktøy for å simulere praktiske konsekvenser av politiske storskalaintervensjoner, forteller Olsen.

Rolf Vegar Olsen. (Foto: Øystein Andresen)

En viktig felles refleksjon var at selv om psykometrisk teori og metoder er i stadig utvikling, så tar det lang tid før denne kommer til praktisk anvendelse i eksempelvis storskalaundersøkelser. På samme måte åpner nye teknologiske muligheter seg hele tiden, men det tar lang tid før teknologien blir utnyttet på en god måte for å lage bedre verktøy for vurdering.

Avtale om oppfølgingsmøter

– Finland, Tyskland og Norge er en interessant kombinasjon av land. Det er tre land som representerer litt ulike tilnærminger til utdanning og med ulike nasjonale vurderingsverktøy. Samtidig er det tre land som legger stor vekt på ikke bare å delta i de internasjonale undersøkelsene, men også å bruke disse rike datasettene for videre internasjonalt forskningssamarbeid og analyser som er spisset inn mot den nasjonale konteksten, avslutter Olsen.

CEMO, EKVA, FIER og IPN ble enige om å utvide samarbeidet gjennom felles symposia på konferanser og PhD-utveksling. Om ett år blir det ny båttur.

Turen ble organisert og betalt av forskergruppen Large-Scale Educational Assessment (LEA).

Publisert 3. feb. 2017 13:08 - Sist endra 2. feb. 2018 12:59