CEMO satser på nasjonal kompetansebygging

Som ledd i forskningssenterets fokus på å bygge nasjonal kompetanse innen pedagogiske målinger, har CEMO nå laget noen artikkelsammendrag på norsk.

CEMO har et internasjonalt miljø med 24 ansatte fra 10 forskjellige land. Internasjonal publisering har derfor de første tre årene av forskningssenterets historie vært av høy prioritet. I 2017 satser CEMO for fullt på kompetansebygging i Norge.

Satsingen startet med et eget undervisningsopplegg for de norske testmiljøene i januar, kalt Quantitative Roadshow. Videre innebærer satsingen et nytt masterprogram i vurdering og evaluering, og senere lanserer forskningssenteret også en serie policy briefs. Nå har CEMO begynt å publisere utvidete norskspråklige sammendrag av artikler skrevet av senterets forskere. PhD-kandidat Stephan Daus og CEMO-nestleder professor Rolf Vegar Olsen har ansvaret for dette prosjektet. Begge to har stor metodeekspertise, snakker flytende engelsk og har norsk som morsmål.

CEMO publiserer vanligvis på engelsk i internasjonale tidsskrifter. Kolleger som jobber på et universitet kan lese artiklene gjennom abonnement betalt av universitetet. Samtidig har senteret mottatt flere forespørsler de siste månedene fra kolleger på forskningsinstitutter i Norge som ikke er relatert til et universitet eller fra politiske enheter, som ikke har tilgang til CEMOs artikler. Det ønsker senteret nå å gjøre noe med:

Foto: Shane Colvin/UiO

– Gjennom å publisere utvidete sammendrag på nettsidene, vil vi gjøre artiklene forståelige uten at man trenger å lese hele den opprinnelige engelskspråklige artikkelen, forteller senterleder Sigrid Blömeke.

– I dette arbeidet har vi observert et stort språkhull mellom engelske fagord og det norske språket, fortsetter Blömeke.

Mange fagord mangler passende norske ekvivalenter, og dette opplever senteret som et hinder mot å bygge opp et ekte norsk målingsmiljø. Andre fagord oversettes på forskjellige måter i de ulike norske testmiljøene.

– Det kan skape misforståelser. Samtidig som vi oversetter noen av CEMOs artikler vil vi derfor lage og publisere en ordbok på nettsidene våre som kolleger kan benytte når de trenger et relatert norsk fagbegrep, avslutter senterlederen.

De norske sammendragene er tilgjengelige her

Publisert 24. feb. 2017 16:20 - Sist endra 27. okt. 2017 12:50