CEMOs andre EU-prosjekt på ett år

EUs rammeprogram Horisont 2020 ga nylig midler til en europeisk doktorgradsskole som skal utvikle bedre metoder for analyse av data fra de store skoleundersøkelsene. CEMO er med som en av 12 partnere.

Bilde av EU-flagget med teksten Horizon 2020 inni

Bilde: Wikipedia

For andre gang på et år har Centre for Educational Measurement (CEMO) ved Universitetet i Oslo nådd opp i konkurransen om forskningsmidler fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Denne gangen deltar forskningssenteret i PhD-nettverk knyttet til de store internasjonale skoleundersøkelsene. Gjennom analyse av data helt tilbake til 1970-tallet skal prosjektet «Outcomes and Causal Inference in International Comparative Assessments» (OCCAM) se på mulighetene for å identifisere utviklingstrender. Dette er helt sentralt for å finne de viktigste årsakene til skoleprestasjoner, forteller koordinator ved CEMO Rolf Vegar Olsen:

– Lykkes vi med dette prosjektet, vil vi kunne identifisere årsaker bak ulike utviklingstrender i skoleprestasjoner.

Rolf Vegar Olsen er CEMOs koordinator i EU-prosjektet OCCAM. Foto: UiO

Eneste norske deltaker

Med sin ekspertise innen psykometrisk kompetanse samt skolefaglige og fagdidaktiske perspektiver vil CEMO bidra til prosjektet som eneste norske institusjon. I tillegg til CEMO deltar seks andre universiteter og fem andre hovedsaklig europeiske kunnskapsmiljøer i prosjektet. OCCAM starter i 2018 og skal vare i tre år. Olsen ser fram til å dra nytte av den utfyllende ekspertisen til de ulike miljøene:

– I dette prosjektet samarbeider vi med spissmiljøer i Europa knyttet til analyse av data fra de internasjonale undersøkelsene.

Prosjektet er en doktorgradsskole som skal utdanne totalt 15 PhD-kandidater. To av disse vil være stasjonert hos CEMO. Koordineringen vil foregå fra universitetet i Dortmund. Det overordnede målet for prosjektet er å utvikle nye og bedre metoder for analyse av data fra de store internasjonale skoleundersøkelsene, men OCCAM skal også gi kunnskap som er nyttig for alle aktører i skolesektoren, forklarer Olsen:

– Hvordan kan informasjon fra undersøkelser som PISA og TIMSS bli brukt for politikkutvikling fra utdanningsfeltet?

Dette vil stå sentralt når prosjektet begynner om et år, med to nye stipendiater i CEMOs lokaler.

To nye forskningsområder for fakultetet

Dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet Sten Runar Ludvigsen er svært fornøyd med tildelingen av midlene.

Dekan Sten Runar Ludgvisen vil bruke prosjektet til å videreutvikle to forskingsfelt på fakultetet. Foto: Øystein Andresen/UiO

– Denne tildelingen er meget gledelig for fakultetet og en stor suksess for CEMO-miljøet.

Ludvigsen trekker fram psykometri og storskalmålinger som to forskningsområder fakultetet ønsker å satse på i framtiden. Dekanen ser på slike internasjonale samarbeidskonstellasjoner som ideelle arenaer for å opprette et nettverk og komme i gang med denne satsingen.

– Dette er en unik mulighet for å videreutvikle psykometri og storskalmålinger som forskningsområder på Det utdanningsvitenskapelige fakultet, avslutter han.

Publisert 14. sep. 2017 09:14 - Sist endra 14. sep. 2017 09:33