English version of this page

CEMO fordobler stipendiatgruppen

Onsdag 1.november begynte fire nye stipendiater hos Centre for Educational Measurement (CEMO). Dermed økte antallet med 100 %.

CEMO er i konstant vekst, og ansatte 1.november fire nye stipendiater (Bilde: Colourbox)

Det er Saskia van Laar, Henrik G. Ræder, Kristina S. Støren og Haakon T. Haakstad som tilsettes stillingene på CEMO. De fire stipendiatene skal fordeles på følgende tre forskningsprosjekter som CEMO nå setter i gang:

Kristina S. Støren (foto: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement)
  • Latent Variable Factor Mixture models to track Longitudinal Differentiation Patterns, ledet og veiledet av førsteamanuensis Johan Braeken

    • Saskia van Laar

  • Educational measurement relating to the Norwegian context, ledet og veiledet av professorene Sigrid Blömeke og Rolf Vegar Olsen

    • Henrik G. Ræder og Kristina S. Støren

  • Examination and grading system in the undergraduate medical training program, ledet av professor Per Grøttum

    • Haakon T. Haakstad (veileder postdoktor Stefan Schauber)

Henrik G. Ræder (foto: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement)

Skal gi ny innsikt om matematikkferdigheter

Norske Kristina S. Støren og Henrik G. Ræder er begge knyttet til CEMOs interne prosjekt «Educational Measurement in the Norwegian Context». De skal forske på hvordan vi kan modellere, måle og tolke komplekse egenskaper som motivasjon og prestasjon. Kristina skal se på måling av motivasjon, og hvordan vi kan relatere dette til det å prestere over tid.

Henriks studier vil blant annet gi ny innsikt i hvordan og hvorvidt det brede konseptet matematikkferdigheter utvikler seg fra barne- til ungdomsskolen.

Haakon T. Haakstad (foto: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement)

Utvikler nye vurderingsmåter i medisin

Sammen med veileder Stefan Schauber skal norske Haakon T. Haakstad jobbe fram nye og forbedrede eksamensformer for medisinstudenter. I et felles prosjekt med Det medisinske fakultet er målet å utvikle nye og utvide de allerede eksisterende eksamens- og prøveformene. Vurderingsmåtene skal på sikt også kunne benyttes i andre fagfelt enn medisin.

Skal måle utviklingsmønstre

I prosjektet Latent Variable Factor Mixture models to track Longitudinal Differentiation Patterns skal nederlandske Saskia van Laar (bilde kommer) studere utviklingsmønstre over tid, med mål om å måle og modellere disse. Prosjektleder Johan Braeken forklarer hva som legges i dette:

– Tenk på det å følge utviklingen av lærerstudenters kompetanser og oppfatninger: Vi kan forvente at det å utvikle seg fra et nybegynner- til ekspertnivå ikke bare er et spørsmål om å styrke en spesifikk kompetanse, men at det heller faktisk krever at en redefinerer ens forståelse og definisjon av lærerjobben.

Nå skal stipendiatene bruke de tre neste månedene på å lage en utfyllende prosjektbeskrivelse sammen med veilederen. Deretter går de i gang med forskningen de skal bruke de tre til fire neste årene på.

Av Øystein Andresen
Publisert 1. nov. 2017 11:08 - Sist endra 8. nov. 2018 14:23