Planlegger Nordens første master i vurdering og evaluering

CEMO planlegger et splitter nytt masterprogram med oppstart i 2018, dersom senteret får finansiering til det. Programmet skal utdanne eksperter for et arbeidsmarked med behov for kunnskap om vurdering og evaluering.

Masterprogrammet er godkjent av Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, og vil rette seg mot både norske, nordiske og internasjonale studenter. Med dette programmet kunne CEMO gi et tilbud til studenter med en spesiell interesse for å lære mer om utvikling og analyse av data fra prøver og andre tester.

Sentral kunnskap innen mange arbeidsområder

Vurdering og evaluering er i dag sentrale og viktige fenomener innen en rekke områder, for eksempel utdanning, folkehelse, psykologi og HR. Både offentlig og privat sektor trenger derfor personer med ekspertise innen disse feltene. Masterprogrammet vil, som det første i Norden, kunne tilby kandidater til arbeidsmarkedet med en slik spesialisering.

Slik er det meningen at programmet skal se ut når det etter planen skal åpnes i 2018.

Fakultetsstyrets godkjenning forutsetter at programmet tildeles studieplasser av UiO. Neste trinn i prosessen er derfor en søknad fra fakultetet om studieplasser. Avgjørelsen er forventet i løpet av denne våren. Planen er å begynne med det første studentkullet høsten 2018.

Vil rekruttere dedikerte og motiverte søkere

Internasjonale studenter kan søke om opptak fra høsten 2017, mens norske søkere kan vente til våren 2018. Opptak kan søkes av enhver student med relevant bachelorgrad. Ut over dette er det ingen spesielle opptakskrav. CEMO ønsker seg dedikerte og motiverte søkere, sier senterleder Sigrid Blömeke:

– Det er viktig for oss å rekruttere studenter med en spesielt utviklet interesse for målinger og analyse av data.

Det første året vil fokus være på grunnleggende metodekompetanser. Det andre året vil det dreie seg om å få anvendt denne kompetansen i praksis – og da spesielt i arbeidet med masteroppgaven.

CEMO har inngått samarbeidsavtale med flere relevante aktører i Norge. Gjennom dette vil studentene få mulighet til å arbeide med reelle og praktiske problemstillinger i sine masteroppgaver, men det vil også være mulig å levere masteroppgaver som berører mer grunnleggende metodologiske forhold.

Publisert 20. jan. 2017 11:54 - Sist endra 16. mars 2022 14:48