Nytt Forskningsråds-prosjekt til CEMO

I konkurranse med mange andre sterke søkere fikk Johan Braeken fra CEMO nylig midler til å gjennomføre et prosjekt som tar utgangspunkt i å måle og modellere ulike utviklingsmønstre.

Førsteamanuensis Braeken fikk midler fra Forskningsrådets FRIPRO-program under kategorien Unge forskertalenter (FRIPRO prosjektstøtte, ekstern link). Blant hele 318 søknader innen fagområdene humaniora og samfunnsvitenskap, var det bare cirka 10 % som fikk støtte. Dette var CEMOs tredje innvilgede NFR-prosjekt siden 2015, med Leslie Rutkowski og Ronny Scherer som prosjektledere for de to FINNUT-prosjektene.

Foto: Shane Colvin

Selv om det nye prosjektet er noe mer teknisk, handler det om et sentralt tema innen både utdanning og psykologi. Rent spesifikt skal prosjektet fokusere på hvordan utviklingsmønstre kan måles og modelleres.

Braeken fremhever et eksempel fra det pedagogiske feltet:

– Tenk på det å følge utviklingen av lærerstudenters kompetanser og oppfatninger: Vi kan forvente at det å utvikle seg fra et nybegynner- til ekspertnivå ikke bare er et spørsmål om å styrke en spesifikk kompetanse, men at det heller faktisk krever at en redefinerer ens forståelse og definisjon av lærerjobben.

I en slik situasjon er vi nødt til å revurdere i hvilken grad vi fortsatt kan sammenlikne vekst og hvordan vi kan utvikle et verktøysett som kan brukes for å måle og modellere slike ulike utviklingsnivåer.

Braeken starter etter planen prosjektet i løpet av 2017. Det skal vare i fire år, og sikter mot å ha med én stipendiat i arbeidet. Stillingen lyses snart ut. Kontakt gjerne Braeken på e-post ved interesse. Navnet på prosjektet er Latent Variable Factor Mixture Models to track Longitudinal Differentiation Patterns.

Publisert 9. jan. 2017 14:02 - Sist endra 16. mars 2022 14:49