Roadshowet som samlet Norges testmiljø

Gjennom tre seminarer i Oslo, Trondheim og Stavanger samlet forskere fra CEMO store deler av Norges testmiljø. Prosjektet var CEMOs største i 2017.

Rolf Vegar Olsen under første samling på Krigsskolen i Oslo. Foto: Øystein Andresen/UiO

Kursholderne David Rutkowski, Leslie Rutkowski og Rolf Vegar Olsen delte undervisningen mellom seg. Alle tre er professorer på CEMO og har ulik ekspertise innen testing. David Rutkowski jobber primært med storskalaundersøkelser og policyarbeid tilknyttet disse, Leslie Rutkowski er ekspert innen psykometri og internasjonale studier, mens Rolf Vegar Olsen har sin fremste ekspertise innen nasjonale målinger. Olsen forteller om gode tilbakemeldinger fra deltakerne:

– Jeg er svært fornøyd med den store interessen og engasjementet som vi ble møtt med på samlingene. På denne måten ble dette en møteplass for en relativt ny profesjon i vårt land - testutvikleren.

Rolf Vegar Olsen forteller om gode tilbakemeldinger etter roadshowet. Foto: UiO

Skulle styrke det forskningsbaserte grunnlaget

Det er flere miljøer i Norge som over flere år har utviklet prøver til bruk i skolen for ulike formål. Den testteoretiske kompetansen til disse miljøene varierer. De har svært god innsikt i fag og skole, og de er svært dyktige og kreative når det gjelder å lage faglig relevante oppgaver. I seminarrekken var derfor målet til CEMO å styrke det forskningsbaserte grunnlaget til arbeidet som disse miljøene utfører, og bygge en bærekraftig nasjonal kompetanse i pedagogiske målinger.

Samlingene i Oslo 24.-26.januar, Trondheim 28.-30.mars, og Stavanger 13.-15.juni tiltrakk seg deltakere fra hele Norge. Blant disse var det testutviklere fra Universitetene i Oslo, Bergen og Stavanger, Forsvaret, NTNU, og Senter for IKT i utdanningen. I tillegg deltok flere mindre testutviklersentre som Norsk Test AS og Kompetanse Norge.

Opplever ulike utfordringer

Alle miljøene opplever ulike utfordringer i sitt arbeid. Dette var en sentral årsak til at seminarserien ble satt opp:

– For CEMO som forskningssenter var det viktig å tilby undervisning spesielt fokusert på utfordringene miljøene møter til daglig, forteller senterleder Sigrid Blömeke.

– Investeringen var verdt det! mener senterleder Sigrid Blömeke. Foto: UiO

Samlingene ble evaluert fortløpende av deltakerne, slik at de kunne justeres etter kunnskapsnivået og – behovet som eksisterer. Blant tilbakemeldingene var det enighet om at samarbeidet mellom miljøene vil bli bedre etter disse seminarene. Senterlederen er godt fornøyd:

– Basert på tilbakemeldinger fra deltagere og mine egne observasjoner kan jeg bare si meg strålende fornøyd med utfallet. Vi har investert mye tid og ressurser – og det var verdt det!

Årlige samlinger

Nå planlegges det årlige samlinger framover, der deltagerne gjennom forelesninger og øvinger kan møtes og utveksle erfaringer, men samtidig få faglig påfyll.

– Samlingene vil være knyttet til enda mer spesialiserte temaer som for eksempel adaptive tester, lenking og ekvivalering - eller andre temaer som disse miljøene ønsker å lære mer om, avslutter Olsen.

Publisert 13. aug. 2017 13:58 - Sist endra 13. aug. 2017 14:08