English version of this page

18 nasjonaliteter skaper historie

Et stort internasjonalt fellesskap danner grunnlaget for det nye masterprogrammet Assessment and Evaluation. Torsdag 16.august gikk startskuddet.

Bilde av alle studentene på masterprogrammet Assessment and Evaluation

1.rekke fra venstre: Ymkje Haverkamp, Sohlbin Park, Farhat Fasih, Jyothirmai Chennoju og Caroline O’Neill.

2.rekke fra venstre: Kseniia Marcq, Nasseem Hessami, Amin Yona Ngomasere, Steffen Braastad

3.rekke fra venstre: Ryan Hamilton, Laura Pointer, Hawa Dia, Anne-Catherine Lehre

4.rekke fra venstre: Weichao Zhao, Karoline Marie Fet, Dan Uehara

5.rekke fra venstre: Oscar Skovdahl, Ga Young Yoon, Imran Iqbal Imon, Justine Sellassie Gbevor, Nursultan Abdilov

Foto: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement

Jon Magne Vestøl holder tale
Studiedekan ved UV-fakultetet Jon Magne Vestøl (t.v.) sammen med studieprogrammets administrator Siri Heslien og programmets leder Johan Braeken.
Foto: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement

Siden 2016 har planleggingen av et nytt masterprogram gått for fullt hos forskningssenteret Centre for Educational Measurement (CEMO). Programmets leder Johan Braeken kunne endelig ønske 25 studenter velkommen som det første kullet, og dermed CEMOs første studenter. En stolt studiedekan Jon Magne Vestøl kunne fortelle at man ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er glad over å kunne tilby et slikt masterprogram:

— Programmet Assessment and Evaluation vil gi studenter en kompetanse som kombinerer teknisk og analytisk innsikt i evalueringsystemer med kommunikativ forståelse. Slik kompetanse vil være en viktig ressurs i et samfunns- og arbeidsliv med økende behov for kvalitetssikret kunnskap.

Variert bakgrunn

Studentene kommer med forskjellig både studie- og arbeidsbakgrunn, og flere har vært lenge i arbeidslivet før de nå ønsker seg en faglig fordypning innen måling og evaluering. Blant de vanligste studieretningene studentene har fra før, er psykologi, økonomi og pedagogikk. Erfaringen fra en rekke stillinger innen dataanalyse, programevaluering, testindustrien eller skolen gjør at grunnlaget for faglige diskusjoner med ulike perspektiver er lagt.

Hele 18 land er representert i studentmassen på cirka 25 studenter. Disse er Norge, Tanzania, Canada, Nederland, USA, Kina, Bangladesh, Sør-Korea, Pakistan, Russland, Kirgisistan, Australia, India, Ghana, Frankrike, Indonesia, Hellas og Nepal.

Kontroversielt tema

Testing er utbredt innen mange bransjer, og både psykologiske tester, skoletester og tester innen forretningslivet er vanlige å møte på. Johan Braeken forklarte at dette ikke nødvendigvis betydde at alle disse hadde kvalitet:

— Mange tester er kontroversielle, og representerer ikke nødvendigvis «best practice».

Studentene flankert av de ansatte ved CEMO, som sammen skal utgjøre masterprogrammet Assessment and Evaluation.
Foto: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement

På masterprogrammet Assessment and Evaluation skal studentene få et grunnlag for å validere og lage tester og evalueringer som er evidensbaserte og har et godt forskningsgrunnlag. Derfor har programmet også egne emner som skal gjøre studentene til gode forskere.

Ny start for CEMO

Nestleder på CEMO Rolf Vegar Olsen forklarte at oppstarten av det nye programmet også endrer CEMO som institusjon:

— Masterprogrammet gjør CEMO til en helt ny institusjon. Hittil har vi fokusert kun på forskning, men nå skal vi også utdanne studenter. Dette vil kreve mye av et lite senter, men det er vi klare for, fortalte han.

Senteret vil benytte store deler av egen stab til undervisning og seminarstøtte. Professor Johan Braeken, førsteamanuensis Bjørn Andersson og professor Rolf Vegar Olsen kommer til å ha ansvar for hvert sitt emne det første semesteret. Deretter går det slag i slag de neste to årene. 

Publisert 17. aug. 2018 09:55 - Sist endra 20. aug. 2018 11:22