CEMO-professor skal evaluere nasjonale prøver i Danmark

Som eneste utlending skal Rolf Vegar Olsen sitte i et dansk offentlig utvalg som skal evaluere bruken av de nasjonale prøvene i landet.

Hvor godt fungerer de nasjonale prøvene i Danmark? Det skal blant annet CEMO-professor Rolf Vegar Olsen finne ut. Foto: Colourbox

De danske nasjonale prøvene skal under lupen, og Rolf Vegar Olsen er blant de som skal evaluere dem. Foto: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement

I likhet med Norge har også Danmark innført nasjonale prøver som pedagogisk verktøy for lærere og styringssystem for skoleeiere. Nå har danske myndigheter satt ned en rådgivergruppe som skal gå gjennom alle sidene ved bruken av de nasjonale prøvene. Som eneste ikke-danske medlem i gruppen er professor på Centre for Educational Measurement, norske Rolf Vegar Olsen:

— Det blir spennende og interessant å delta i dette utvalget. CEMO har et spesielt fokus på prøver i den nordiske konteksten og dette vil gi oss verdifull innsikt i det danske prøvesystemet, sier Olsen om jobben som venter.

Gruppen skal se på de følgende aspektene ved prøvene:

  • Bruken i en pedagogisk og styringsmessig kontekst

  • Innholdet

  • Utformingen

  • Betydningen for skolenes evalueringskultur

Bredt sammensatt utvalg

Olsen har tro på at gruppens evaluering vil få avgjørende betydning for bruken av nasjonale prøver i Danmark i framtiden. Komiteens sammensetning med forskere fra ulike sider av skolefeltet, og med representasjon også fra lærere, foreldre og elever, mener han gjør utvalget godt representert:

— Dette er en stor styrke for at komiteen skal kunne levere en rapport som blir lest og brukt.

I alle de skandinaviske landene er nasjonale prøver viktige, men de brukes forskjellig i de tre landene. Spesielt danskenes bruk av prøvene synes Olsen er spennende:

— Det er nasjonale prøver i både Danmark, Sverige og Norge. De er imidlertid på hver sin måte ulike fra de norske nasjonale prøvene: I Sverige brukes for eksempel prøvene for å sette karakterer i fag. I Danmark har de bygget opp et system med såkalte adaptive prøver.

Mandatet klart

Utvalget har fått et mandat fra det danske utdanningsdepartementet, som sier at:

  • Utvalget skal gi råd til departementet om prøvenes styrker og svakheter, slik de framstår i dag

  • Utvalget skal gi råd til departementet om evalueringstemaer, metoder og evalueringsspørsmål

  • Utvalget skal følge evalueringen ved å bidra med kunnskap, perspektiver med videre, med henblikk på å kvalifisere og validere resultater

  • Utvalget skal motta evalueringens resultater og bidra med anbefalinger til ministeren i den etterfølgende oppfølgingen og beslutningsprosessen

Utvalget begynner arbeidet sitt siste halvdel av 2018, og forventes å avlegge sin rapport i slutten av 2019.

Publisert 23. aug. 2018 12:05