CEMO søker forskningsassistenter

I forbindelse med oppstart av et stort forskningsprosjekt søker Centre for Educational Measurement 1-2 forskningsassistenter til skoleåret 2018/2019.

Vil du jobbe med forskning på målinger av norske skolebarn? Nå har du muligheten. Foto: Colourbox

Stillingene har en øvre ramme på 100 timer hver, med gjeldende lønnssatser for forskningsassistenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet.

Som forskningsassistent vil du være med i det overordnede prosjektet Prøver og tester i en norsk utdanningskontekst, som planlegger å bygge opp en portefølje av underprosjekter relatert til målinger i norsk grunnskole. De to underprosjektene du som forskningsassistent vil være tilknyttet har som mål å utvikle og implementere måleverktøy for å studere motivasjon og ferdigheter i matematikk, og hvordan disse utvikler seg over tid. Du vil få jobbe tett sammen med professorene og PhD-kandidatene i prosjektene, og lære mye om hvordan kvantitativ forskning foregår i praksis.

Stillingsbeskrivelse

  • Oppgavene vil variere etter hva prosjektet til enhver tid har behov for, men vil i første omgang bestå av å bistå med datainnsamling til prosjektene
  • Man må påregne at en del av arbeidet vil gjøres på dagtid

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Interesse for kvantitativ forskning
  • Komfortabel med Excel eller annen software til å jobbe med datafiler
  • Gode norskkunnskaper

Ønsket bakgrunn er enten innenfor utdanning eller psykologi på masternivå.

Eksempler på egnet bakgrunn er:

  • 4. eller 5. års studenter ved lektorprogrammet
  • Masterstudent ved psykologi

Ved behov vil det være mulighet for utvidelse og/eller forlengelse av stillingen.

Som forskningsassistent vil det også være muligheter for å skrive masteroppgave basert på materialet.

Publisert 25. juni 2018 14:06 - Sist endra 10. feb. 2020 15:08