Vil du forske på skoleprestasjoner i Dortmund, Kypros eller London?

EU-prosjektet OCCAM der Centre for Educational Measurement deltar, har nå 15 ledige stipendiatstillinger.

Nå kommer det en kjempemulighet for deg som vil forske på skoleprestasjoner (Bilde: OCCAM)

Søker norske kandidater til spennende internasjonale muligheter: CEMOs koordinator Rolf Vegar Olsen (foto: Øystein Andresen/CEMO)

Hvordan utvikler skoleprestasjoner seg?

Prosjektet tar form som et doktorgradsnettverk, med 15 PhD-stillinger fordelt på universiteter i Belgia, Kypros, Tyskland, Nederland, Sverige, Storbritannia og Norge. Det overordnede målet er å utvikle nye og bedre metoder for analyse av data fra de store internasjonale skoleundersøkelsene som PISA og TIMSS. Flere av prosjektene vil også utnytte at undersøkelsene har vært gjennomført i flere år, og det er en ambisjon å kunne få et bedre bilde av mulige årsaker bak ulike utviklingstrender i skoleprestasjoner, forteller CEMOs koordinator, professor Rolf Vegar Olsen:

— Stipendiatene vi ansetter til OCCAM vil få muligheten til å jobbe med viktige spørsmål som kan påvirke både hvordan skoleundersøkelser gjennomføres i framtiden og hvordan resultater fra undersøkelsene kan tolkes.

Finansieringen fra EU kommer med et krav om at prosjektet skal bidra til internasjonal mobilitet. Det er derfor ikke mulig å søke seg til det landet man selv bor i, eller har bodd i de seneste tre årene. Er du norsk, eller bor i Norge, vil du derfor måtte søke på stillingene hos en av de andre partnerne i prosjektet.

Hvis du søker på en av disse stillingene, kan du samtidig også søke om ekstra finansiering gjennom Norges forskningsråd.

Flere mulige bakgrunner

Prosjektet ser etter kandidater som har en mastergrad i enten økonomi, utdanningsvitenskap, psykologi, sosiologi eller andre relevante områder. Vi ønsker søkere med sterk kvantitativ metodekompetanse.

Søknadsfrist for alle 15 stillingene er 15.april 2018, og oppstart forventes å være i august 2018.

For å finne ut mer om prosjektet, og se alle utlysningene, klikk deg inn på prosjektets hjemmesider.

Publisert 8. feb. 2018 15:45 - Sist endra 8. mai 2019 13:49