Vil du forske på skoleprestasjoner i Dortmund, Kypros eller London?

EU-prosjektet OCCAM der Centre for Educational Measurement deltar, har nå 15 ledige stipendiatstillinger.

Nå kommer det en kjempemulighet for deg som vil forske på skoleprestasjoner (Bilde: OCCAM)

Søker norske kandidater til spennende internasjonale muligheter: CEMOs koordinator Rolf Vegar Olsen (foto: Øystein Andresen/CEMO)

Hvordan utvikler skoleprestasjoner seg?

Prosjektet tar form som et doktorgradsnettverk, med 15 PhD-stillinger fordelt på universiteter i Belgia, Kypros, Tyskland, Nederland, Sverige, Storbritannia og Norge. Det overordnede målet er å utvikle nye og bedre metoder for analyse av data fra de store internasjonale skoleundersøkelsene som PISA og TIMSS. Flere av prosjektene vil også utnytte at undersøkelsene har vært gjennomført i flere år, og det er en ambisjon å kunne få et bedre bilde av mulige årsaker bak ulike utviklingstrender i skoleprestasjoner, forteller CEMOs koordinator, professor Rolf Vegar Olsen:

— Stipendiatene vi ansetter til OCCAM vil få muligheten til å jobbe med viktige spørsmål som kan påvirke både hvordan skoleundersøkelser gjennomføres i framtiden og hvordan resultater fra undersøkelsene kan tolkes.

Finansieringen fra EU kommer med et krav om at prosjektet skal bidra til internasjonal mobilitet. Det er derfor ikke mulig å søke seg til det landet man selv bor i, eller har bodd i de seneste tre årene. Er du norsk, eller bor i Norge, vil du derfor måtte søke på stillingene hos en av de andre partnerne i prosjektet.

Hvis du søker på en av disse stillingene, kan du samtidig også søke om ekstra finansiering gjennom Norges forskningsråd. Les mer her (ekstern lenke).

Flere mulige bakgrunner

Prosjektet ser etter kandidater som har en mastergrad i enten økonomi, utdanningsvitenskap, psykologi, sosiologi eller andre relevante områder. Vi ønsker søkere med sterk kvantitativ metodekompetanse.

Søknadsfrist for alle 15 stillingene er 15.april 2018, og oppstart forventes å være i august 2018.

For å finne ut mer om prosjektet, og se alle utlysningene, klikk deg inn på prosjektets hjemmesider.

Publisert 8. feb. 2018 15:45 - Sist endra 14. feb. 2018 09:40