Forskere vil redusere legers feildiagnostisering

Har du noen gang tenkt på hvordan en lege finner ut hva som feiler deg når du er syk? Et prosjekt ved Universitetet i Oslo forsøker nå å finne svar på dette.

Kirurger som ser på et røntgenbilde

Hva skjer i hodet på en lege som stiller en diagnose? Det skal forskere ved Universitetet i Oslo nå finne ut. Foto: Insel Gruppe, Bern, Sveits

Når vi er syke, går vi som oftest til en lege og får hjelp til å bli friske igjen. Legene vet stort sett hva som er feil, men noen ganger feildiagnostiserer de. Disse tilfellene vil forskere ved Universitetet i Oslo redusere gjennom å se på hva som fører til at enkeltdiagnoser stilles.

Hvilke faktorer fører til diagnosen?

Stefan Schauber er førsteamanuensis ved Helsevitenskapelig utdanningssenter på Det medisinske fakultet, og er tilknyttet Centre for Educational Measurement (CEMO). Sammen med gjesteforsker Wolf E. Hautz ser han nå på hvilke faktorer som fører til at leger stiller feil diagnoser i møte med pasienter.

— Gjennom å studere hvordan en lege tenker, kan vi utvikle diagnosepraksisen videre, sier Stefan Schauber. Foto: Universitetet i Oslo

— Ved å forstå hvordan leger stiller en diagnose, ønsker vi å bidra til å redusere de negative konsekvensene en feil stilt diagnose kan gi. Dette vil øke pasientenes sikkerhet, forteller Schauber.

Hvordan kan selvtillit påvirke beslutningen?

Forskerne ønsker å forstå den psykologiske konteksten legen opererer i når han eller hun stiller en diagnose og vil blant annet se på hvordan selvtillit kan spille inn i denne prosessen. For å finne disse svarene, vil de se på dataene fra hele spennet innen medisinutdanningen, fra medisinstudenter til overleger.

Forskning på klinisk problemløsning, det vil si hvordan man løser medisinske utfordringer, har en lang tradisjon og går helt tilbake til 1970-tallet. Måten dette prosjektet legges opp på, med et tett samarbeid mellom medisin, psykologi og psykometri, er allikevel banebrytende for dette feltet. Schauber tror at det vil kunne gi nye og bedre svar:

Wolf E. Hautz fra Inselspital i sveitsiske Bern vil vinteren 2018/2019 hospitere hos CEMO i forbindelse med prosjektet. Foto: Insel Gruppe, Bern, Sveits

— Samarbeidet på tvers av fagområder som medisin, psykologi og psykometri, håper vi kan danne en enda bedre forståelse av hvordan leger og helsepersonell tenker når de stiller diagnoser.

Internasjonalt prosjekt

Prosjektdeltaker Wolf E. Hautz er spesialisert innen akuttmedisin og skal hospitere hos CEMO fra oktober 2018 til april 2019. Han jobber til vanlig på sykehuset Inselspital i Bern.

Foruten Wolf E. Hautz består prosjektgruppen av Juliane E. Kämmer og Fabian Stroben fra Berlin samt Stefanie C. Hautz fra Bern.

Prosjektet er finansiert av CEMO.

Av Øystein Andresen
Publisert 2. nov. 2018 14:20