Når utdanningsteori og praksis møtes

12.september er det klart for åpen paneldebatt om forholdet mellom teori og praksis i utdanningsmålinger.

Disse akademikerne stiller til debatt i Forskningsparken 12.september.

Sigrid Blömeke skal moderere et stort panel den 12.september.
Foto: Det utdanningsvitenskapelige fakultet

— Denne paneldebatten kan forhåpentligvis stimulere til en diskusjon som drar inn perspektiver fra forskjellige sider ved utdanningsvitenskap, politikk og praksisfelt, sier senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Sigrid Blömeke.

Blömeke skal moderere panelet, som kommer til å bestå av Alina von Davier fra amerikanske ACT, Cees Glas fra universitetet i Twente, Gabriele Kaiser fra universitetet i Hamburg, Eckhard Klieme fra det tyske instituttet for intenasjonal utdanningsforskning i Frankfurt, Sten Ludvigsen og Monica Melby-Lervåg fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet samt David Rutkowski som er delvis tilknyttet CEMO.

Melby-Lervåg forteller at hun kommer til å fokusere på koblingen mellom teori og kompetanse om måling:

Monica Melby-Lervåg skal delta i debatten og peker på koblingen mellom målingskompetanse og teorikunnskap som sentral. Foto: Privat

— Det er utrolig viktig at kompetanse om måling kobles til undersøkelser som tester teori, for eksempel i studier av effekter av pedagogiske tiltak eller av barn som observeres over tid.  Ved å ha team der kompetanse om måling kombineres med kunnskap om substans kan vi fremme både relevans og kvalitet i forskningen, forteller professoren ved Institutt for spesialpedagogikk. 

Debatten er en del av den internasjonale konferansen Frontiers in Educational Measurement (FREMO), som arrangeres for første gang. FREMO arrangeres av CEMO og skal etter planen avholdes annethvert år. Resten av konferansen vil få fram ulike perspektiver rundt målinger, testing og evaluering, både på nasjonalt og internasjonalt plan. Konferansen foregår over to dager den 12. og 13.september i Forskningsparken.

Debatten er åpen for alle og krever ingen påmelding, mens påmeldingsfrist for konferansen FREMO er 31.august.

Publisert 31. aug. 2018 12:10 - Sist endra 4. okt. 2018 11:02