— Se det større bildet!

Det er rådet fra Kompetanse Norge, som er en av flere potensielle arbeidsgivere for kandidater med master i måling og evaluering. Vi har tatt en prat med lederen av analyseseksjonen, Magnus Fodstad Larsen.

Foto: Kompetanse Norge

Utvikling og kvalitetssikring

Hva kunne en kandidat med master i måling og evaluering jobbet med hos Kompetanse Norge?

— En kandidat med denne masteren kunne for eksempel ha jobbet med utvikling og kvalitetssikring av de prøvene og testene Kompetanse Norge er ansvarlig for. Det gjelder blant annet Norskprøven for voksne innvandrere, Statsborgerprøven, Samfunnskunnskapsprøven og ulike kartleggingsverktøy.

 

— Kandidaten kan jobbe med å behandle piloteringsdata og reelle prøvedata, og gjennomføre analyser av disse, sier Fodstad Larsen.

Analysene brukes til å finne ut hvilke oppgaver som fungerer og hvilke som gjør ikke det, sette kuttskåre på sammensatte prøver, samt mye annet. Mange av disse oppgavene og analysene skal også inngå i interne rapporter og eksterne artikler, så skriving er også en del av arbeidet.

Økt fokus på måling og evaluering i sektoren

Hvorfor er måling og evaluering viktig for Kompetanse Norge?

— Kompetanse Norge skal ha oversikt over og kunnskap om hvilke tiltak og satsninger innenfor kompetansepolitikken som virker, og hvilke som ikke virker. I kunnskapssektoren har det i de siste årene blitt et økt fokus på måling og evaluering for å samle kunnskap om hvordan tiltak og politiske initiativ virker. Dette påvirker arbeidet vårt i stor grad.

Kompetanse Norge har ansvaret for flere prøver og tester, inkludert norskprøver for voksne innvandrere og statsborgerprøven. En del av dette ansvaret handler om å utvikle og kvalitetssikre prøvene for å sikre gode og rettferdige prøver.

— Vi må være sikre på at prøvene måler det de skal, og at prøvene ikke diskriminerer visse grupper av kandidater. Prøvene og resultatene blir derfor kontinuerlig målt og evaluert.

Metodekompetanse er viktig

Hva slags kompetanse har dere behov for hos Kompetanse Norge? 

— Vi trenger personer med god metodekompetanse. De ansatte må også være gode med kvantitative analyseverktøy, og må kunne jobbe med store datamengder og behandle dataene effektivt.

Fodstad Larsen peker også på betydningen av å ha formidlingsevne:

— Det å gjennomføre målinger og evalueringer innen kunnskapssektoren er ikke alltid like lett, så vi trenger personer som evner å knytte og operasjonalisere undersøkelsesmetoder til et spesifikt fagfelt. Man må for eksempel kunne jobbe og samarbeide med oppgaveutviklere og ledelse som har en annen utdanningsbakgrunn og andre hensyn å ta, så formidlingsevne er også viktig kompetanse å ha.

Har du noen råd til studenter som skal velge masterstudium og som kunne tenke seg å jobbe innenfor dette feltet?

— Studentene bør opparbeide seg solid teori- og metodekunnskap. Det er også viktig at de blir gode til å bruke verktøy, som for eksempel programvaren R.

Til slutt minner Fodstad Larsen om at det er viktig å se det større bildet for å forstå konteksten:

— I tillegg må studentene kunne se det store bildet de skal jobbe i, og skal kunne samarbeide godt med andre med ulik faglig bakgrunn. De analysene vi gjør er alltid knyttet til et fagfelt, så det å ha forståelse for konteksten og systemet man jobber i er viktig.

Publisert 21. mars 2018 16:26 - Sist endra 12. apr. 2018 15:01