Vil bli europaledende om få år

Etter fire år som senterleder for Centre for Educational Measurement (CEMO) har Sigrid Blömeke nå takket ja til tilbudet om fast kontrakt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Sigrid Blömeke taler

Med permanent kontrakt signert, gleder Sigrid Blömeke seg til å videreutvikle CEMO ytterligere. Foto: Øystein Andresen

Tyske Blömeke kom til CEMO fra Humboldt-universitetet i Berlin i august 2014, og har vært en bærebjelke for senteret siden. I løpet av perioden Blömeke har ledet forskningssenteret har både staben, prosjektomfanget og tilbudet av kurs og seminarer økt kraftig. I dag ser hun tilbake på de fire første årene med stolthet, og sier uselvisk:

— Alt vi har oppnådd skyldes utrolig sterk laginnsats. Og at vi har et sterkt fokus på å fremme et godt arbeidsmiljø.

Vil være europaledende om fem år

CEMO ble opprettet i 2013, og er dermed en ung enhet. I løpet av sin korte fungeringstid har senteret allerede oppnådd svært mye og blitt blant de ledende senterne i Europa innen psykometri/kvantitative metoder og storskalamålinger. Blömeke har fortsatt store ambisjoner for CEMOs framtid. Allerede om noen få år håper hun å se CEMO som det ledende forskningssenteret i Europa innen pedagogiske målinger og psykometri.

— Vi er på god vei mot målet om å være Europas ledende fagmiljø innen vårt felt.

Publisering i internasjonalt høyt anerkjente tidsskrift, deltakelse i to EU-finansierte prosjekt (deriblant Marie Sklodowska-Curie PhD-skole), og den internasjonale konferansen FREMO, har alle bidratt til at denne ambisjonen er innenfor rekkevidde. Men også nasjonalt ønsker Blömeke å satse:

— I tillegg vil vi jobbe for å møte lokale samfunnsutfordringer ved å bidra til å utvikle utdanningssektoren og kvaliteten på prøver, kartlegginger og eksamener i Norge.

Vil du vite mer om Blömekes rolle som senterleder, og hennes visjoner for CEMO? Se denne korte videoen fra 2017:

Et verdispørsmål

Som tysk forsker med bakgrunn fra et annet akademisk system, måtte Blömeke ta en ekstra runde med seg selv før hun valgte å forlate den tyske karrieren og skrive en permanent kontrakt med Universitetet i Oslo.

— Det ble til syvende og sist et verdispørsmål. At Norge har et mer egalitært vitenskapsystem med små avstander mellom nivåer, hvor det snakkes sammen og alle blir hørt uavhengig av stilling, har vært tungen på vektskåla for min del. 

Dekanen fornøyd

CEMO har det siste året blitt evaluert av en bredt sammensatt komite. Internasjonale toppforskere arbeidet sammen med sentrale aktører fra utdanningssektoren og komiteen gav arbeidet ved CEMO meget gode vurderinger. Dekan Sten Ludvigsen er derfor svært fornøyd med å kunne fortsette med samme leder:

— At professor Sigrid Blömeke har valgt å videreføre sitt arbeid ved CEMO, er vi ved UV-fakultetet svært fornøyd med – og stolte av.  Vi ser frem til sammen med professor Blömeke og ansatte ved CEMO å følge opp evalueringen og videreutvikle CEMO som et internasjonalt ledende forskning- og utdanningsmiljø.

Av Øystein Andresen
Publisert 18. okt. 2018 14:07 - Sist endra 10. feb. 2020 15:08