— Eksamen faller mellom alle stoler

Kunnskapsgrunnlaget for evaluering av eksamensordningen viser tydelig behov for mer forskning. Det kom fram under presentasjonen av eksamensgruppas første rapport.

Sigrid Blömeke taler

— Vi må ikke sette eksamens legitimitet på spill gjennom altfor raske beslutninger på et altfor dårlig kunnskapsgrunnlag, var et av budskapene fra Sigrid Blömeke under offentliggjøringen av eksamensgruppas rapport 27.februar. Bilde: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement

En bredt sammensatt gruppe har siden i fjor tatt for seg det norske eksamenssystemet i sin helhet. Gruppen utreder eksamens formål og organisasjon, eksamens kvalitet og betydningen av fagfornyelsen for eksamen. Den konkluderer med følgende:

  • Manglende systematisk tenkning rundt eksamenssystemet
  • Store forskningshull
  • Nye utfordringer knyttet til fagfornyelsen.

Gruppen ledes av professor Sigrid Blömeke, som er direktør ved Centre for Educational Measurement (CEMO). Professor Marte Blikstad-Balas ved Institutt for lærerstudier og skoleforskning (ILS) er også medlem.

Under et godt besøkt seminar om prøver og eksamen i Norge og Norden 27.februar sa Blömeke følgende om konklusjonen:

— I motsetning til dens betydning og medieoppmerksomhet, er det forbløffende lite systematisk kunnskap om eksamen.

Hun understreket at dette ikke er unikt for Norge, men den manglende forskningen vil gjøre det utfordrende for gruppen å komme med større anbefalinger til endringer i eksamenssystemet allerede nå.

Arrangørene av seminaret var forskergruppene LEA og FREMO.

Fullt hus i auditoriet
Mange var interessert i å høre om eksamensgruppens konklusjoner. Bilde: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement

Behov for kunnskap på tre områder

Rapporten som ble presentert 27.februar var første del av et større arbeid som gjøres på eksamenssystemet i Norge. Parallelt med eksamensgruppen jobber det et tyvetalls andre grupper som ser på læreplaner og eksamensordninger i de ulike fagene. Disse gruppene skal eksamensgruppen utveksle kunnskap med. 15.mai leverer eksamensgruppen sine forslag om endringer ved eksamenssystemet, og i januar 2020 skal den presentere sluttrapporten sin, som skal peke på det videre arbeidet med eksamenssystemet i Norge i et større perspektiv.

13 personer deltar i eksamensgruppen. Omtrent halvparten av medlemmene kommer fra akademia og den andre halvparten fra organisasjonene og praksisfeltet. Blömeke peker på livlige diskusjoner i møtene:

— Det var veldig gøy å diskutere dette komplekse spørsmålet med gruppen, forteller utvalgslederen.

Vanskelig å komme med tydelige svar

Eksamensgruppen har kommet langt i arbeidet med å se systematisk på eksamen og å identifisere en rekke problemstillinger ved den. Samtidig påvirker det hvordan gruppen kunne konkludere, når kunnskapsgrunnlaget er så tynt, sier Blömeke:

— Det var noen ganger veldig vanskelig å komme med tydelige svar, gitt det dårlige kunnskapsgrunnlaget.

Men noe kan gruppen si. De stiller seg kritisk til trekkordningen som fører til stor variasjon i elevenes mulighet til å vise sin kompetanse. Elevene selv opplever ordningen som urettferdig, og den er heller ikke i tråd med tenkning om sluttvurderingen som et helhetlig system.

Hvordan det skal bli mulig å prøve fagfornyelsens brede kompetansebegrep utgjorde en stor del av eksamensgruppens arbeid. Erfaring fra medisin viser at det er mulig med et større mangfold i eksamensformer ut fra situasjoner der det er bruk for kompetansen senere i livet. Samtidig har det vist seg at sensurering kan bli utfordrende.

Digitaliseringen påvirker

Digital teknologi har endret skolen de siste 20 årene, og var en sentral del av eksamensgruppens diskusjoner. I tillegg til en mer effektiv administrering av eksamen, vil digitalisering av eksamen gi muligheter til å teste et annet faglig innhold, inkludert mer komplekse kompetanser. Samtidig innebærer digitaliseringen nye utfordringer, spesielt på kostnadssiden, men også med elevenes og lærernes digital kompetanse som innebærer en fare for at mangelen påvirker faglige resultater.

Vil ikke sette eksamens høye aksept på spill

Avslutningsvis minnet Blömeke om at eksamen har en høy aksept i samfunnet.

— Vi må ikke sette eksamens legitimitet på spill gjennom altfor raske beslutninger på et altfor dårlig kunnskapsgrunnlag.

Derfor vil eksamensgruppen nå jobbe videre med å utrede hvordan eksamenssystemet best mulig kan tilpasse seg fagfornyelsen og det nye digitale samfunnet vi nå er godt inne i. 

Av Øystein Andresen
Publisert 28. feb. 2019 16:42 - Sist endra 28. feb. 2019 16:44