En utdannelse få kan måle seg med

Ved Centre for Educational Measurement (CEMO) på Universitetet i Oslo kan du bli blant de første i Norden med en master i måling og evaluering.

studenter diskuterer og smiler

Under masterstudiet Assessment and Evaluation tar du del i et internasjonalt og engasjerende studentmiljø. Foto: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement

Det internasjonale masterprogrammet Assessment and Evaluation startet for første gang høsten 2018 og går over to år. Forskningssenteret CEMO administrerer programmet. Første kull består av studenter fra mange nasjoner. Nå rekrutterer CEMO studenter til et nytt kull, som starter til høsten:

— Dagens målepraksis er preget av useriøse aktører som mangler empiriske bevis for sine tester. Dette masterprogrammet lærer deg å måle kunnskap på en korrekt måte, forteller lederen for programmet, professor Johan Braeken.

Etterspurt kompetanse

Studiet er utfordrende, men gir en kompetanse som er svært etterspurt. Med en master i Assessment and Evaluation får studentene et solid grunnlag i både kvantitativ og kvalitativ metode, som de kan bruke på flere områder på arbeidsmarkedet. Både skolesektoren, departementene, militæret, rekrutteringsbyråer, testutviklingsmiljøer og forskningsfeltet er aktuelle arbeidsplasser for en kandidat med denne masteren.

Tilbudet eksisterer ikke ellers i Norden, og dagens studenter melder om et svært godt miljø i klassen.

— Studiet er krevende, men givende. Det har det første kullet gitt tilbakemeldinger om, sier administrativ koordinator Siri Heslien.

Denne gjengen ble historiske som det første kullet studenter på mastergraden Assessment and Evaluation. Nå rekrutterer CEMO et nytt kull. Foto: Øystein Andresen/Centre for Educational Measurement

Braeken viser til hvor viktig gode tester er for folk flest.

— Ulike tester som kartleggingsprøver, Bergenstesten eller de som brukes i forbindelse med rekruttering  viser hvordan tester og utfallet av disse påvirker veldig mye i livet.

Måler vi det vi ønsker?

En rød tråd gjennom programmet er det som kalles validitet, nemlig om testene måler det de sier de måler, og reliabilitet, altså om man får det samme resultatet om man måler det samme to ganger.

Studentene får også kompetanse innen programmering og koding, som vil være mer sentralt på morgendagens arbeidsmarked. I tillegg lærer de grafisk framstilling av data, som ikke alle alltid har taklet like bra.

Søknadsfristen er 15.april. 

Publisert 2. apr. 2019 14:03 - Sist endra 18. jan. 2022 09:52