CEMO blir en permanent enhet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har besluttet at CEMO (Centre for Educational Measurement) skal videreføres som permanent enhet ved fakultetet også etter at bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) bortfaller i 2023.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, merke, grafikk, reklame.

Illustrasjonsfoto.

Dette kommer som et resultat av innsatsen både senteret og fakultetet har lagt ned for å få CEMO til å bli et forsknings- og utdanningssenter på høyt internasjonalt nivå. CEMO tiltrekker seg svært gode forskere fra både inn- og utland, og senterets ansatte publiserer vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Det er etablert et godt faglig samarbeid med kolleger ved fakultetet og med andre enheter ved Universitetet i Oslo, og CEMO samarbeider også tett med internasjonale aktører.

CEMO startet opp som et forskningssenter for pedagogiske målinger i 2013 etter Det utdanningsvitenskapelige fakultet vant en nasjonal konkurranse utlyst KD. Senteret ble etablert med en finansiering for fem år med mulighet for å få bevilgning i ytterligere fem år. Denne forlengelsen ble innvilget etter en svært positive ekstern evaluering i 2018. Samme året opprettet CEMO et Master of Science program i Assessment, Measurement and Evaluation som studenter fra hele verden søker seg til. Senterets leder, professor Sigrid Blömeke, ble i 2019 tildelt Universitetet i Oslos forskningspris for sitt arbeid med å etablere CEMO som en betydelig internasjonal aktør innen sitt fagfelt.

Vi er veldig glade for fakultetsstyrets beslutning og ser fram til å fortsette samarbeidet med våre gode kolleger i inn- og utland. Forankringen ved fakultetet sikrer oss i å videreutvikle CEMO som et attraktivt forskningssenter som skal medvirke til nasjonal og internasjonal kompetanseutvikling innen pedagogiske målinger.

Publisert 2. nov. 2020 14:17 - Sist endra 18. jan. 2021 16:12