Hvordan måle elevprestasjon i regning over tid?

Den nye læreplanen legger stor vekt på elevenes utvikling over tid, mens de nasjonale prøvene i regning og lesing for femte og åttende trinn kun viser elevenes ferdigheter der og da. Hvordan kan man da måle progresjon i fagene?

Illustrasjonsbilde fra et klasserom.

Illustrasjonsbilde fra et klasserom. Foto: Coloubox.

Sammen med stipendiat Henrik Galligani Ræder, har professor og nestleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO) Rolf Vegar Olsen sett på de nasjonale prøvene i regning.

-Hvis man kan bruke de nasjonale prøvene til å se på utviklingen av elevprestasjonene over tid, kan både forskere og lærere få et bedre bilde av tingenes tilstand, sier de.

Ved å koble sammen resultatene fra femte og åttende trinn har de vist at det er mulig å tolke resultatene fra prøvene på en felles skala. Dette gjør det mulig å bruke de nasjonale prøvene til å tallfeste progresjonen til en klasse eller skole.

Les hele artikkelen i Apollon.

Publisert 10. feb. 2021 13:50 - Sist endra 18. mars 2021 14:14