Nasjonale prøver: hva måler de, og hva måler de ikke?

Da nasjonale prøver ble innført i den norske skolen var det for å både støtte lærerens arbeid i klasserommet og for å gi informasjon til skoleledelsen.

Rolf Vegar Olsen og Henrik Ræder. Foto.

Rolf Vegar Olsen og Henrik Ræder forsker på nasjonale prøver og hva de kan brukes til (foto: Shane Colvin/UiO).

Men kan prøvene egentlig brukes til begge disse to formålene? Nå har regjeringen sagt at de vil endre nasjonale prøver.

Hvordan måle elevprogresjon over tid?

De nasjonale prøvene er politisk bestemt og har to formål. Det første er å gi styringsinformasjon til skoler og skolemyndigheter, som bruker resultatene til å utvikle kvaliteten på opplæringen. Det andre formålet er å gi nyttig informasjon som lærerne kan støtte seg på i undervisningen, og i vurderingen underveis av enkeltelever.

 – Det er viktig at lærerne får resultater fra prøver som de kan bruke i undervisningen sin og som skoleledere kan forholde seg til.

– Dagens prøvesystem har sine svakheter og viser bare nivået til elevene der og da. Vi vil endre prøvesystemet slik at det også viser progresjonen i faget, forklarer Rolf Vegar Olsen, professor ved Centre for Educational Measurement (CEMO).

Den nye læreplanen legger stor vekt på elevenes utvikling over tid, mens de nasjonale prøvene i regning og lesing for femte og åttende trinn kun viser elevenes ferdigheter der og da. Hvordan kan man da måle progresjon i fagene?

– Det er viktig at lærerne får resultater fra prøver som de kan bruke i undervisningen sin og som skoleledere kan forholde seg til.

Koblet sammen prøver for å se progresjonen

– Vi har ny teknologi og ny kunnskap som gjør at vi får nye muligheter til å se på hvordan et prøvesystem kan se ut. Jeg håper vi kan utvikle et prøvesystem som kan gi lærerne god informasjon, sier Henrik Galligani Ræder, stipendiat ved CEMO.

Han har koblet sammen de nasjonale prøvene i regning for 5. og 8. trinn, ved å få med flere tusen fra 6. og 7. trinn, for å se på utviklingen av regneferdigheter.

Ræder forteller at hvis man kan bruke de nasjonale prøvene til å se på utviklingen av elevprestasjonene over tid, kan både forskere og lærere få et bedre bilde av tingenes tilstand.

Endringsforslag av nasjonale prøver

Etter et innspill fra Utdanningsdirektoratet har det blitt besluttet at et nytt prøvesystem skal være på plass skoleåret 2024-2025 med to typer prøver hvor hvert av formålene skal rendyrkes mer.

Den ene typen er skoleprøver. Det er styringen fra skolenivå og oppover som skal rendyrkes, og standardisering og sammenliknbarhet er i fokus.

Den andre prøvetypen er progresjonsprøver, som erstatter de andre prøvene vi har i dag samt at de skal ivareta lærerens behov. Disse prøvene skal i større grad kunne brukes for å følge elevenes utvikling opp gjennom skoleløpet.

Podkast om nasjonale prøverLogo Læring

Hør Olsen og Galligani Ræder i samtale om hva nasjonale prøver måler og hva de ikke måler i podkasten "Læring".

Les mer

Av Gunnhild Nedberg Grønlid, CEMO.
Publisert 9. apr. 2021 10:16 - Sist endra 21. sep. 2022 15:21