Rolf Vegar Olsen blir medlem i nytt offentlig utvalg

Professor og nestleder ved CEMO, Rolf Vegar Olsen, er i Statsråd oppnevnt til å sitte i et nytt offentlig utvalg som skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen.

Bilde av Rolf Vegar Olsen.

Professor Rolf Vegar Olsen, CEMO. Foto: Øystein Andresen/UiO.

Dette ble kunngjort i en pressemelding fra Regjeringen.

Rolf Vegar Olsen har lang erfaring fra forskning på vurderingssystemet i norsk skole, som inkluderer forskning på nasjonale prøver og eksamen, og måling av elevers kunnskap og ferdigheter, kompetanse og holdninger.

─Det er omtrent 20 år siden nedsettelsen av det forrige «kvalitetsutvalget», det såkalte Søgnen-utvalget. Dette utvalget kom med en rekke tydelige anbefalinger som nærmest umiddelbart slo inn i norsk skole. Jeg er derfor ydmykt begeistret for å komme i gang med arbeidet i det nye utvalget som skal se på styrker og svakheter ved det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, sier Rolf Vegar Olsen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier at det nå må tenkes nytt i forhold til vurderinger i skolen, basert på både Fagfornyelsen og nye læreplaner. Regjeringen vil ha mer fokus på variert og praktisk opplæring for elevene, for å øke trivselen. Det skal også legges til rette for mer handlingsrom for lærere og skoleledere.

Utvalget skal levere en NOU i to deler, hvorav den første kommer i 2023.

Tine Sophie Prøitz, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge blir leder av utvalget, og de øvrige medlemmene består av:

Lærer Henning Hansen, Lyngen

Fagsjef Wenche Bakkebråten Rasen, Jessheim

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe, Bergen

Assisterende kommunalsjef Mona Haugli, Sortland

Leder Karen Inga Eira, Kautokeino

Seniorrådgiver Bjørg Eva Aaslid, Oslo

Assisterende rektor Bjørn Furulund, Ørje

Leder Edvard Botterli Udnæs, Oslo

Professor Rolf Vegar Olsen, Oslo

Professor Lise Vikan Sandvik, Trondheim

 

 

Publisert 1. apr. 2022 14:48 - Sist endra 1. apr. 2022 17:05