English version of this page

Aktuelle saker - Side 3

Bilde av Kondwani Kajera Mughogho.
Publisert 17. feb. 2021 12:22

Neste veke skal Kondwani Kajera Mughogho disputere, og han blir dermed den andre kandidaten som forsvarer doktorgradsavhandlinga si ved CEMO. Vi har intervjua KJ, som han blir kalla, og her kan du lese om han og forskinga hans (på engelsk).

Illustrasjonsbilde fra et klasserom.
Publisert 10. feb. 2021 13:50

Den nye læreplanen legger stor vekt på elevenes utvikling over tid, mens de nasjonale prøvene i regning og lesing for femte og åttende trinn kun viser elevenes ferdigheter der og da. Hvordan kan man da måle progresjon i fagene?

Illustrasjonsbilde fra Colourbox.
Publisert 7. jan. 2021 09:38

Two of our master’s students, Tony Tan and Jayeong Song, have been awarded student innovation grants from the Faculty of Educational Sciences. In addition to financial support, they will get access to developers and resources, and receive support on design and concept development from EngageLab.