Eksamen og prøver i norsk og nordisk skole

Har vi gode eksamener i Norge? Gir eksamen og prøver god, presis og relevant informasjon til dem som trenger det? Hva skjer med prøvefeltet i våre nordiske naboland? Velkommen til heldagsseminar på Universitet i Oslo.

Gutt som skriver prøve

Ikke gå glipp av dette seminaret om prøver og eksamener i norsk og nordisk skole. Foto: Colourbox

 
Professor Rolf Vegar Olsen oppsummerer seminaret i videoen over

Forskergruppene FREMO og LEA ved det Utdanningsvitenskapelige fakultetet inviterer til et seminar hvor hensikten er å presentere og diskutere ny kunnskap om eksamen og andre prøver. Å gjøre opp status for prøvefeltet er spesielt viktig i disse dager hvor Fagfornyelsen snart rulles ut. Nytt innhold og ny struktur i fagene, nye tverrgående temaer og vektlegging av dybdelæring og progresjon gir også nye føringer og rammer for prøvefeltet.

Til dette seminaret har vi invitert inn en rekke bidrag som presenterer og drøfter resultater fra undersøkelser av ulike deler av prøvefeltet. Seminaret er en oppfølging av et spesialnummer av Acta Didactica om prøver i Norge og Sverige som kom i desember i fjor, men perspektivet utvides gjennom presentasjoner av flere andre studier. Seminaret har tre hoveddeler:

  1. Ny kunnskap om eksamen i norsk skole
  2. Status for prøver i dansk, svensk og finsk skole
  3. Studier av nasjonale prøver og kartleggingsprøver i norsk skole

Et detaljert program vil bli offentliggjort i løpet av få dager. Det koster ingenting å delta – alle er hjertelig velkommen. Det er enkel servering underveis, og vi trenger derfor påmelding for å kunne bestille omtrent riktige mengder mat og drikke.

Program

Kaffe fra kl. 10.30

11.00 Kort introduksjon ved Sten Ludvigsen, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Første del: Ny kunnskap om eksamen i Norge

11.05-12.20

Sigrid Blömeke (Centre for Educational Measurement, UiO): Kunnskap om og problemstillinger ved eksamen i Norge: Eksamensgruppas rapport

Jon Martin Sjøvold (Rambøll): Evaluering av åpent internett til eksamen

Jon Rogstad og Mathilde Bjørnset (FAFO) & Bjørn Smestad (OsloMet): Digitale skillelinjer. Evaluering av matematikkeksamen i 10 klasse

12.20-13.00 Enkel lunsj

Andre del: Prøver og tester i våre nordiske naboland

13.00-14.15

Gudrun Erickson (Göteborgs Universitet): Nationella prov i Sverige – tradition, utmaning, förändring

Jeppe Bundsgaard (DPU, Aarhus Universitet): Nasjonale adaptive prøver i Danmark

Mari-Pauliina Vainikainen (Tampere University): Har prøver og tester en rolle i finsk skole?

14.15-14.30 Kaffe

Tredje del: Ny kunnskap om prøver i Norge

14.30-15.50

Julius Bjørnsson (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO): Om lenking av prøver

Hildegunn Lahlum Helness (Universitetet i Bergen): Om standardsetting av læringsstøttende prøver i engelsk

Per Henning Uppstad (Lesesenteret, UiS): Tid for nytenkning rundt kartleggingsprøver i lesing

Guri Nortvedt (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO): Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014 - 2017

Meld deg på innen 21.februar

Påmeldingsfrist: 21.februar kl. 15.00.

 

Publisert 1. feb. 2019 16:09 - Sist endra 1. mars 2019 15:27