English version of this page

Bli kjent med CEMO

Forskergruppen Frontier Research in Educational Measurement (FREMO) inviterer deg til å bli kjent med CEMO.

Bli kjent med CEMO er et arrangement hvor vi viser fram vår forskning i en åpen og uformell atmosfære. Her vil forskere ved CEMO presentere sin forskning innen følgende aktuelle områder:

  • Pedagogiske målinger i en moderne verden
  • Designe tester: vitenskap eller kunst?
  • Mer enn bare testresultater: Undersøkelser med nye typer data
  • Ny bruk av data fra internasjonale storskalaundersøkelser 
  • Norske undersøkelser: Fortid, nåtid og fremtid

Arrangementet vil holdes på engelsk. 

For mer informasjon om programmet, gå til den engelske siden for arrangementet.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/203563

Arrangementet strømmes live via Zoom og YouTube. Hvis du registrerer deg for å delta via Zoom har du også mulighet til å kommunisere med foredragsholderne.

Vi sees i september! 

Arrangør

FREMO
Publisert 8. juni 2021 13:37 - Sist endra 9. juni 2021 09:45