English version of this page

Internasjonal referansegruppe

Bilde av medlemmene i den eksterne referansegruppa.

Stephen Sireci, Petra Stanat og Cees Glas (Carolin Strobl var ikkje til stades).

Foto: Gunnhild N. Grønlid, UiO.

 

CEMOs eksterne referansegruppe består av følgjande personar:

Gruppa skal gje råd til senteret om forsking, undervisning og utadretta verksemd.

Publisert 30. juni 2016 17:50 - Sist endra 4. mai 2020 13:33