English version of this page

Internasjonal referansegruppe

Irwin Kirsch (f.v), Susan Embretson og Cees A.W. Glas. Sophia Rabe-Hesketh var ikkje tilstade då biletet vart teken (Foto: Øystein Andresen)

CEMOs eksterne referansegruppe består av følgjande personar:

  • Direktør Irwin Kirsch, Center for Global Assessment, ETS
  • Professor Susan Embretson, Georgia Tech School of Psychology
  • Professor Cees A. W. Glas, University of Twente
  • Professor Sophia Rabe-Hesketh, UC Berkeley

Gruppa skal gje råd til senteret om forsking, undervisning og utadrette verksemd.

Publisert 30. juni 2016 17:50 - Sist endra 14. aug. 2018 09:46