English version of this page

Internasjonale samarbeidspartnarar

CEMO har samarbeidsavtalar med viktige partnarar innan forskingsfeltet. Avtalane skal promotere internasjonal forsking og styrke samarbeidet med institusjonane. Dei skal også gje eit berekraftig og synleg internasjonalt bidrag innan områda pedagogiske målingar og evaluering

Avtalar er inngått med følgjande partnarar:

CEMO og institusjonane har vorte einige om å fasilitere for samarbeid for å styrkje den felles forskingsprofilen og bli meir synlege internasjonalt. For å få til dette skal vi utvikle felles aktivitetar som å etablere rutinar for utveksling og kommunikasjon, felles forskingsbesøk hos dei andre institusjonane, felles doktorgradsrettleiing, felles symposium på vitskaplege konferansar, og felles søknadar for finansiering av internasjonale prosjekt, til dømes innanfor H2020-området. I tillegg samarbeider CEMO med internasjonale forskarar gjennom sampublisering.

    

 

Publisert 7. des. 2016 11:52 - Sist endra 14. nov. 2022 13:11