English version of this page

Internasjonale samarbeidspartnarar

CEMO har underskrive samarbeidsavtalar med viktige partnarar innan forskingsfeltet. Avtalane skal promotere internasjonal forsking og styrke samarbeidet med institusjonane. Dei skal også gje eit berekraftig og synleg internasjonalt bidrag innan områda pedagogiske målinger og evaluering.

Avtalar er inngått med følgjande senter/grupper:

CEMO og dei tre institusjonane har vorte einige om å fasilitere for samarbeid for å styrkje den felles forskingsprofilen og bli meir synlege internasjonalt. For å få til dette skal vi utvikle felles aktivitetar som å etablere rutinar for utveksling og kommunikasjon, felles forskingsbesøk hos dei andre institusjonane, felles doktorgradsrettleiing, felles symposium på vitskaplege konferansar, og felles søknadar for finansiering av internasjonale prosjekt, til dømes innanfor H2020-området.

    

 

Publisert 7. des. 2016 11:52 - Sist endra 19. apr. 2017 16:25