English version of this page

Servicearbeid

CEMO skal fungere som rådgjevar for både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, i tillegg til ei brei rekke internasjonale einingar. Norske institusjonar linka til området pedagogiske målingar har moglegheit til å spørje etter råd som har med grunnleggjande metodiske utfordringer å gjere.

I tillegg er CEMO i aktiv kontakt med praksisfeltet, til dømes gjenom senterets "Quantitative Roadshow", gjenom utviklinga av ein norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok med tekniske begrep ifrå feltet pedagogiske malinger, gjenom utviklinga av software-appar og R-pakker (ekstern lenke) og gjenom å sjå på karaktersystemet på Det medisinske fakultet.

CEMOs ansette sit i tillegg i internasjonale rådgjevande styrer og andre vitskaplege komitear. Dei jobbar også som fagfellevurderarar og redaktør i tidsskrift.