English version of this page

Servicearbeid

CEMO skal fungere som rådgjevar for både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, i tillegg til ei rekkje internasjonale einingar. Norske institusjonar linka til området pedagogiske målingar har moglegheit til å spørje om råd som har med grunnleggjande metodiske utfordringer å gjere.

Bildet kan inneholde: font, materiell egenskap, rektangel, duppeditt.
Foto: Shane Colvin/UiO.

I tillegg er CEMO i aktiv kontakt med praksisfeltet, til dømes gjenom senterets "Quantitative Roadshow", gjenom utviklinga av ei norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok med tekniske begrep frå feltet pedagogiske målingar, gjenom utviklinga av software-appar og R-pakker (ekstern lenkje) og gjenom å sjå på karaktersystemet på Det medisinske fakultet.

CEMOs ansatte sit i tillegg i nasjonale og internasjonale rådgjevande styre og andre vitskaplege komitear, til dømes eksamensgruppa som evalurerer eksamensordninga i forbindelse med nye læreplanar i 2020. CEMOs ansatte jobbar óg som fagfellevurderarar og redaktørar i tidsskrift.