Denise Reis Costa

Bilde av Denise Reis Costa
English version of this page
Telefon +47 22844468
Rom 355
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Hus C plan 1 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Vennligst se min engelske side for mer informasjon.

Publikasjoner

  • Reis Costa, Denise & Leoncio Netto, Waldir (2022). Process Data Analysis in ILSAs. Springer International Handbooks of Education. ISSN 2197-1951. doi: 10.1007/978-3-030-38298-8_60-1.
  • Reis Costa, Denise; Bolsinova, Maria; Tijmstra, Jesper & Andersson, Björn (2021). Improving the Precision of Ability Estimates Using Time-On-Task Variables: Insights From the PISA 2012 Computer-Based Assessment of Mathematics. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.579128.
  • Reis Costa, Denise & Eklöf, Hanna (2019). IRT Scales for Self-reported Test-Taking Motivation of Swedish Students in International Surveys. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. ISSN 2194-1017. 265, s. 53–63. doi: 10.1007/978-3-030-01310-3_5. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Reis Costa, Denise (2021). LOGANShiny: An app for illustrating process data analysis from international large-scale assessments. .
  • Reis Costa, Denise (2019). R Package LOGAN: Log File Analysis in International Large-Scale Assessments.
  • Reis Costa, Denise (2019). Application of Kaplan-Meier Curves for Analysis of Process Data.
  • Reis Costa, Denise (2018). LOGANShiny: an app for illustrating the analysis of log-file data in International Large-scale Assessments.
  • Reis Costa, Denise (2018). Exploring Log Files in International Large-scale Assessments: Methods, Practices and Tools.
  • Reis Costa, Denise & Eklöf, Hanna (2018). Test-taking Motivation in International Surveys: an IRT Approach.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. jan. 2018 09:42 - Sist endret 25. aug. 2022 08:55