Henrik Daae Zachrisson

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Henrik Daae Zachrisson
English version of this page
Mobiltelefon 40048017 40048017
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Mine primære interesser innen forskningsmetode er kausal modellering i observasjonelle data, måling av endring (longitudinell modellering), og målemodeller i småbarnsalder. Mine substansielle forskningsinteresser er betydningen av barnehage for barns utvikling, sosial ulikhet i utdannelse, og konsekvenser av fattigdom for barns utvikling. Jeg er medlem av Questionnaire Expert Group (QEG) som utvikler OECD Starting Strong Staff Survey (2016-2018), og deltager i ISOTIS, et EU-finansiert (H2020) prosjekt om ulikhet i utdannelse. Jeg er også prosjektleder (på NUBU) for et prosjekt om tidlig sosial og kognitiv stimulering i familien og barnehagen, og konsekvenser for senere skoleprestasjoner, finansiert av Norges Forskningsråd.

Undervisning

Jeg har ingen undervisning dette semesteret.

 

Avsluttede kurs:

UV9255 Causal modelling in non-experimental data

se http://www.uio.no/studier/emner/uv/uv/UV9255/index-eng.html

Med Ronny Scherer: Lear to write empirical research paper

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Århus, og forsvarte min PhD ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt i 2009. Jeg var PhD-stipendiat, og senere Post Doc på Folkehelseinstituttet.

Jeg har i dag hovedstilling som Seniorforsker (Forsker 1) ved Nasjonal utviklingssenter for barn og unge, Universitetet i Oslo (www.nubu.no) og bistilling som professor II ved CEMO.

 

Emneord: Econometrics, Longitudinal Modeling, Early Childhood Education and Care, Developmental Psychology

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205495982.  88 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo A/S.  ISBN 9788771601671.  80 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eliassen, Erik & Zachrisson, Henrik Daae (2017). The causal effect of entry age on children's social competence at age 3 years.
 • Zachrisson, Henrik Daae & Melhuish, Edward C. (2017). Early childhood education and care, In Brian Hopkins; Elena Geangu & Sally Linkenauger (ed.),  The Cambridge Encyclopedia of Child Development.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316216491.  VI.  s 459 - 463
 • Zambrana, Imac Maria; Ogden, Terje & Zachrisson, Henrik Daae (2017). Can pre-academic activities in ECEC boost later academic achievements in preschoolers with externalizing behaviors?.
 • Bøe, Tormod & Zachrisson, Henrik Daae (2016). Hva betyr det for barn å vokse opp i et fattig familie?, I: Hanne Holme; Ellen Solstad Olavesen; Lisbeth Valla & Marit Bergum Hansen (red.),  Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205486294.  Kapittel 13.  s 161 - 171
 • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Blömeke, Sigrid & Dearing, Eric (2015). What levels the playing field in the Norwegian ECEC model? Evidence from the BONDS study on 2-4 years old children”.
 • Hogsnes, Hilde Dehnes; Nærde, Ane & Zachrisson, Henrik Daae (2014). Barns sosiale utvikling – fra barnehage til skole..
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Zambrana, Imac Maria & Nærde, Ane (2014). Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Nærde, Ane & Dearing, Eric (2014). Sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen, og barns sosiale og faglige ferdigheter på første klassetrinn. Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling (Rapport til Utdanningsdirektoratet, 15.12.2014).
 • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Backer-Grøndahl, Agathe; Ogden, Terje & Nærde, Ane (2013). Small is beautiful? Peer group size, social competence and aggression in Norwegian ECEC.
 • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Nordahl, Kristin B. & Dearing, Eric (2013). Child care quality and language development.
 • Dearing, Eric; Zachrisson, Henrik Daae & Mykletun, Arnstein (2011). Fattigdommens konsekvenser for utvikling og psykisk helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(8), s 785- 787
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Toppelberg, Claudio O & Lekhal, Ratib (2011). Child Care Quantity and Early Childhood Aggression in a Large Norwegian Cohort..
 • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae; Oppedal, Brit & Røysamb, Espen (2009). Absence in gender differences in internalizing symptoms among ethnic minority preadolescents.
 • Zachrisson, Henrik Daae (2009). Attachment in middle and late childhood : measurement validation and relation to mental health problems. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. No.167.
 • Skårderud, Finn & Zachrisson, Henrik Daae (2008). Tilknytning og spiseforstyrrelser.
 • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae & Oppedal, Brit (2007). Validation of a short version of the Depression Experiences Questionnaire for Adolescents in a predominantly minority sample in Norway.
 • Zachrisson, Anders & Zachrisson, Henrik Daae (2006). On: Validation of psychoanalytic theories: Toward a conceptualization of references - Response to Dr Torsti-Hagman. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  87
 • Zachrisson, Henrik; Mykletun, Arnstein; Vedul-Kjelsås, Einar & Gøtestam, K Gunnar (2006). Forekomsten av spiseforstyrrelser blant kvinner med overvekt og fedme: en befolkningsbasert studie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2014 15:44 - Sist endret 5. apr. 2018 11:43